Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Äänekosken nuoret voivat paremmin

Nuoret pelaavat lukiolla biljardia ja istuvat sohvalla.
Kouluterveyskyselyn mukaan äänekoskelaiset lapset ja nuoret voivat nyt paremmin kuin kaksi vuotta sitten. Oppilaiden oma mielipide on vahvistunut ja yleinen tyytyväisyys koulunkäyntiin on lisääntynyt. Toisaalta oppimisvaikeudet ja työrauhan kehittäminen ovat Äänekoskellakin kehitettävä asioita.

Valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä kerätään joka toinen vuosi seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saannista ja palveluista koulu- ja oppilaitoskohtaisesti. Rehtorit ja hyvinvointikoordinaattori Taina Laitinen ovat käyneet syksyn aikana yhdessä läpi Äänekosken tuloksia, jotka ovat jopa yllättävän hyviä.

– Äänekosken tuloksissa näkyy nyt se, että koulujen ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen on kiinnitetty huomiota ja tehty sen eteen paljon töitä. Kaikille kouluille oli yhteistä osallisuuden kokemus ja se, että oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan koulunkäyntiinsä, Taina Laitinen kertoo.

Tyytyväisyys koulunkäyntiin on lisääntynyt

Koulunmäen ja Suolahden yhtenäiskoulujen tuloksissa ilahduttaa mm. se, että tyytyväisyys koulunkäyntiin on lisääntynyt, koulujen ilmapiiri koetaan hyväksi ja nuoret nukkuvat ja liikkuvat enemmän. Nuoret kokevat saavansa opettajilta apua ja tukea hyvinvointiinsa. Suolahden yhtenäiskoululla kiusaaminen on vähentynyt, ja siellä kiusaamistilanteisiin on puututtu nyt erittäin systemaattisesti.

– Yleisesti mielialaan ja koulu-uupumukseen liittyvät ongelmat ovat vähentyneet. Nukutaan paremmin ja liikutaan ja harrastetaan enemmän. Yhtenäiskouluilla työrauhaa pitää kuitenkin jatkossa kehittää yhteisölliseen tekemisen kautta. Ja vaikka kiusaaminen oli vähentynyt, pitää kiusaamiseen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn keinoja terästää edelleen. Myös lasten ja nuorten empatiataitoja pitää kehittää, Koulunmäen koulun apulaisrehtori Seija Hinkkanen kertoo.

Myös Äänekosken viheralueiden koulujen vastauksista nousi, että työrauha, ilmapiiri ja osallisuuden taso on hyvä ja kouluilla koetaan kouluinnostusta. Jatkossa aiotaan mm. vahvistaa oppilaskuntatyötä ja kiinnittää yhtenäiskoulujen tavoin huomiota lasten empatiataitoihin.

Äänekosken lukion tulokset ovat mahtavat. Lukiolaiset voivat Äänekoskella hyvin ja koulu-uupumus on vähentynyt. Opiskelijat kokevat saavansa opettajilta tukea ja positiivista palautetta.

– Meillä koetaan erityisen paljon kouluinnostusta ja pääsimme kaikissa tuloksissa valtakunnallisten lukujen yläpuolelle. Se, että meillä on innostuneita ja motivoituneita opiskelijoita on jo iso saavutus, lukion rehtori Jaana Tani iloitsee.

Huomattavaa on myös se, että sekä perusopetuksen ja lukion vastauksissa kouluruokailu sai huomattavan paljon kiitosta ja siihen ollaan Äänekoskella tyytyväisiä.

– Sukupuolten väliset erot näkyvät kyllä kaikissa kouluterveyskyselyn vastauksissa. Nyt äänekoskelaiset pojat voivat paremmin kuin kaksi vuotta sitten, jolloin pojat olivat uupuneempia. Myös tyttöjen kokema häirintä oli vähentynyt kahden vuoden takaisesta, toisaalta pojilla se oli lisääntynyt, Taina Laitinen kertoo.

Lisätietoja:

Hyvinvointikoordinaattori Päivi, 040 55 77 070, taina.laitinen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu , muokattu 15.3.2024 klo 09:53

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.