Äänekosken kaupunki päivitti hankintaohjeensa

Vastuullisuuden näkökulmat ovat merkittävässä roolissa

Äänekosken kaupunginhallitus hyväksyi 23.5.2022 kaupungin uuden hankintaohjeen.

Uusi hankintaohje korvaa edellisen vuonna 2017 laaditun ohjeen ja tulee voimaan 1.7.2022. Päivitetyssä hankintaohjeessa huomioidaan hankintalainsäädännössä tapahtuneet muutokset sekä Äänekosken uuden kaupunkistrategian mukaisesti avoimuus ja vastuullisuus.

– Hankintaohjeen päivityksen yhteydessä ohjeeseen on sisällytetty vastuullisuuden huomioonottamista koskevia tavoitteita ja toimintamalleja. Ohjeessa on huomioitu sekä sosiaalista, kuten työllistymiseen liittyvää, että ympäristöön liittyvää vastuullisuutta. Erityisesti ympäristöasiat otetaan nyt huomioon aivan uudella tavalla, hankinta-asiantuntija Henriikka Mäkelä kuvailee.

Myös kaupungin noudattamiin kilpailuttamisen euromääräisiin kynnysarvoihin on tullut muutoksia. 

– Laki määrittää tietyt kilpailutuksen kynnysarvot, mutta Äänekosken kaupungin omat ohjeet ovat lakia tiukempia. Hankintaohjeistuksen mukaiset kilpailuttamisen kynnysarvot ovat muuttuneet esimerkiksi rakennusurakoissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, joissa kilpailutusrajaa on nostettu aiemmasta. Tavara- ja palveluhankinnoissa kynnykset ovat ennallaan, Mäkelä kertoo.

Kaupungin oma hankintaohje on kuntien vapaaehtoinen väline hankintatoiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen. Vaikka hankintaohjeen laadinta on vapaaehtoista, hyväksytty ohje on sitova ja jokaisen Äänekosken kaupungin työntekijän tulee noudattaa sitä.

Ohjeen päivityksellä Äänekosken kaupunki pyrkii myös lisäämään ja helpottamaan yritysten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin. Äänekosken Yrittäjien hallitukselta pyydettiinkin valmisteluvaiheessa hankintaohjeen päivityksestä kommentteja, jotka on otettu huomioon ohjetta laadittaessa.

Lisätietoja:

Hankinta-asiantuntija Henriikka Mäkelä, 040 480 1074, henriikka.makela@aanekoski.fi

Äänekosken kaupungin hankintaohje 1.7.2022 alkaen

Uutinen julkaistu 28.6.2022

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023