Äänekosken kaupungin asukastyytyväisyyskyselyssä tuli parannusta kaikilla osa-alueilla

”Askeleita on otettu eteenpäin”

Tanja Sulin esittelee tuloksia valtuustolle 15.5.2023.
Äänekosken kaupunki toteutti helmikuussa 2023 laajan asukaskyselyn. Jokaisella osa-alueella tuli parannusta viimeksi vuonna 2021 toteutettuun asukaskyselyyn verrattuna. Kerätty tieto on tärkeää Äänekosken kaupungille palvelujen kehittämiseksi.

Asukastyytyväisyyskyselyyn saatiin vastauksia vajaa 500 kappaletta ja se toteutettiin sähköisenä kyselynä. Vastauksia saatiin hyvin kaikista ikäryhmistä ja joka taajamasta.

– Selvitimme asukkaiden tyytyväisyyttä eri palveluihin, joita kaupunki tuottaa. Vastauksista näkee, että askeleita on otettu eteenpäin ja tulokset ovat hyviä, kehityspäällikkö Tanja Sulin sanoo.

Asukastyytyväisyyskyselyjä toteutetaan Äänekoskella säännöllisesti. 

– Viime vuonna emme toteuttaneet asukaskyselyä, koska strategiatyöhön liittyvää osallistamista ja kyselyitä oli niin paljon. Vastauksia ei tullut nyt yhtä paljon kuin viime kerralla, mutta muitakin kyselyjä on ollut nyt niin paljon, niin se saattoi osaltaan verottaa vastausmäärää, Sulin sanoo.

Viestinnässä on onnistuttu

Parannusta saatiin jokaisella osa-alueella edelliseen asukaskyselyyn verrattuna. Erityisesti kaupungin aktiivinen ja vaikuttava viestintä sai asukkailta hyvät pisteet. Asukkaiden mielestä kaupungin verkkosivut ja sosiaalinen media ovat tärkeimmät viestintäkanavat, ja niissä kaupunki on onnistunut hyvin. Verkkosivut nousivat nyt ensimmäistä kertaa asukkaiden mielestä tärkeimmäksi tiedotuskanavaksi ja somen merkitys on kasvanut koko ajan. Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin paikallislehtiä.

Myös Äänekosken kaupunkistrategiasta viestimisessä on onnistuttu, sillä Äänekoski-ilmiö oli tuttu yli puolelle vastaajista.

– On hienoa, että kuntalaiset ovat tunnistaneet Äänekoski-ilmiön, sillä aika harva suomalainen kiinnittää huomiota asuinkuntansa kaupunkistrategiaan, Sulin miettii.

Hyvä arki -osiossa listattiin väittämiä, joissa kaikissa oli nousua edelliseen.

– Hyvä arki -väittämissä saman verran nousua tuli kolmessa kohdassa: "Äänekoskella on helppo asua ja elää", "Arjen palvelut ovat helposti saatavilla" sekä "Voin suositella Äänekoskea", Sulin kertoo.

Äänekosken harrastusmahdollisuudet saivat arvosanaksi myös hyvän 3,9.

Asumisen palveluissa erityisesti jätteiden lajittelumahdollisuudet sai hyvän arvion 3,6. Uutena oli myös Äänekosken Kiinteistönhoidon kanssa yhdessä tuotetut palvelut. Niistä sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen siisteys ja ylläpito saivat jopa yllättävän hyvät arvosanat 3,7.

Päätöksenteko kaupungissa -osiossa ja sen viestinnässä, sekä opetus- ja kasvatuspalveluissa kaikissa osa-alueissa on menty eteenpäin.

Vapaa palaute -kohtaan saatiin yhteensä 136 vastausta, joista suurin osa koski ravintoloita ja tapahtumia, katuja, vuokra-asuntoja ja keskusta-aluetta sekä satamaa ja nuorten palveluja. Kiinteistöhoito sai avoimessa kohdassaan 111 palautetta mm. leikkipuistoista ja talvikunnossapidosta, ja niitä on käyty nyt yhdessä läpi.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät kysymykset jätettiin nyt pois, koska palvelut ovat siirtyneet vuoden alusta hyvinvointialueiden vastuulle.

Kyselyillä on vaikutusta

Asukastyytyväisyyskyselyillä kerätty tieto on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan kehittää kaupunkia ja sen palveluja asukkaille.

Äänekoskelaisilla on useita tapoja vaikuttaa. Vaaleissa äänestämisen, aloitteiden tekemisen ja asukaskyselyihin vastaamisen lisäksi Äänekoskella voi mm. antaa palautetta kaupungin virallisen palautekanavan aanekoski.fi/palaute kautta, ilmoittaa ilmiöteko tai -idea ilmiö-sivustolla ilmio.aanekoski.fi, vastata ilmiömittarin kuukausittaisiin asukaskyselyihin sekä osallistua erilaisiin tapahtumiin ja asukkaita osallistaviin tilaisuuksiin.

Miten voin vaikuttaa ja osallistua?

 • Äänestä vaaleissa.
 • Seuraa päätöksentekoa ja keskustele valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kanssa.
 • Osallistu tapahtumiin, asukasyhdistyksiin, kyläiltoihin, kyläparlamenttiin ja työpajoihin.
 • Anna palautetta ja tee aloitteita.
 • Vastaa kyselyihin ja lausuntopyyntöihin.
 • Hae avustuksia toimintaan.
 • Asetu ehdolle vaaleissa.
 • Lähde mukaan nuorisovaltuuston toimintaan.

lisätietoja:

Kehityspäällikkö Tanja Sulin, 050 440 0813, tanja.sulin@aanekoski.fi

Kyselytulosten kooste (pdf)

Uutinen julkaistu , muokattu 23.5.2023 klo 13:54

Uutisia Äänekoskelta

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023