Kaupunkeihin elinvoimaa yrittäjyyskasvatuksella

Äänekosken konseptista halutaan ottaa mallia muuallakin

Mika Matilainen ja Seppo Savo.
Äänekosken kaupungin suunnitelmallisesta ja pitkäjänteisestä yrittäjyyskasvatuksesta halutaan ottaa mallia muuallakin. Jämsän kaupunki kävi tutustumassa Äänekosken kaupungin yrittäjyyskasvatukseen ja opetussuunnitelmaan, ja mitä yrittäjyyskasvatuksella on Äänekoskella saavutettu. Yhteydenottoja myös muista kaupungeista on ollut.

Valtakunnallisessa opetussuunnitelman mukaisesti yrittäjyys- ja työelämätaitoja pitää opetella kaikissa Suomen kouluissa. Äänekosken yrittäjyyden opetussuunnitelma tukee valtakunnallista opetussuunnitelmaa – se toimii vähän kuin Äänekoski-lisänä. Äänekoskella panostetaan yrittäjyyskasvatukseen suunnitellusti ja pitkäjänteisesti. Yrittäjyyskasvatus toimii yhdenmukaisesti kaikilla Äänekosken kouluilla ja luokka-asteilla, ja myös muun oppimisen tukena ja eri oppiaineiden elävöittäjänä.

– Monet Suomen kunnat etsivät nyt vastauksia kysymyksiin yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen. Edelläkävijänä meillä Äänekoskella on vastauksia. Muita kaupunkeja on kiinnostanut erityisesti se, minkä verran tähän on tarvittu resursseja ja millaisia kokemuksia on oppilailla, opettajilla, rehtoreilla ja alueen yrityksillä, Äänekosken yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilainen kertoo.

Kaupunki voi tulla tunnetuksi yrittäjyyskasvatuksestaan

Jämsän kaupungin elinvoimatoimen pedagoginen asiantuntija Seppo Savo vieraili viime viikolla Äänekoskella tutustumassa esimerkilliseen yrittäjyyskasvatustyöhön. Kaupunkien välistä yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa halutaan ehdottomasti jatkaa. Myös yrittäjyyskasvatuksen opettajien verkostoakin on suunniteltu.

– Kaupunki voi tulla tunnetuksi yrittäjyyskoulutuksen ja -taitojen keskuksena. Tämä voi houkutella opiskelijoita ja osaajia kaupunkiin, mikä voi lisätä kaupungin osaamispohjaa. Yrittäjyys on usein talouskasvun moottori. Yrittäjyys voi edistää koko maakunnan taloudellista kestävyyttä monipuolistamalla taloutta ja vähentämällä riippuvuutta yksittäisistä suurista työnantajista, Seppo Savo näkee.

Äänekoskella yrittäjyyskasvatuksella halutaan tukea ennen kaikkea lapsia ja nuoria omannäköisen tulevaisuuden rakentamisessa ja auttaa jokaista löytämään omia vahvuuksiaan, kasvattaa myönteiseen yrittäjyysasenteeseen ja edistää sisäisen yrittäjyyden syntymistä. Työelämätaitojen ja yrittäjämäisten taitojen ja asenteiden opettamisella tuetaan paitsi kaupungin myös koko maakunnan elinvoimaisuutta.

Tulevaisuuden rakentaminen lähtee koulunpenkiltä

Yrittäjyyskasvatus opettaa lapsille ja nuorille taloudellista lukutaitoa, budjetointia ja riskienhallintaa. Nämä taidot ovat hyödyllisiä kaikille elämänalueille.

– Työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti, ja monet perinteiset työpaikat saattavat hävitä. Yrittäjyyskasvatus voi auttaa nuoria valmistautumaan tulevaisuuden työelämään, jossa yrittäjyystaidot, kuten itsensä johtaminen ja ongelmanratkaisukyky, ovat arvokkaita oppeja, joita yrittäjyyskasvatus luo, Savo sanoo.

Pitkäjänteisen yrittäjyyskasvatuksen tuloksena Äänekoskella on erityisesti nuorten kesäyrittäjyys ollut voimakkaassa nousussa. Yhä useampi äänekoskelainen nuori työllistää kesällä itse itsensä.

– Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena ei kuitenkaan ole se, että kaikista halutaan tulevaisuuden yrittäjiä. Osaksi Äänekosken koulujen arkea tulevat erilaiset työelämätaidot ja sisäiseen yrittäjyyteen kasvattaminen. Taidot voivat olla vaikkapa sellaisia, että osaa tunnistaa ja kertoa omista vahvuuksistaan ja taidoistaan, Matilainen kuvailee.

– Nuoret ovat avoimia uusille ideoille ja valmiita oppimaan. Varhainen altistuminen yrittäjyyskasvatukselle ja työelämälle voi auttaa heitä omaksumaan tärkeitä taitoja ja näkemyksiä. Kaiken kaikkiaan yrittäjyyskasvatuksen ja varhaisen työkokemuksen tukeminen voi auttaa nuoria kehittämään monipuolisia taitoja ja valmistautumaan tulevaisuuden haasteisiin, edistäen samalla paikkakunnan ja yhteiskunnan taloudellista kasvua ja innovointia, Savo sanoo.

Yrittäjyyskasvatus syntyy yhteistyössä

Seppo Savo uskoo, ettei pyörää kannata keksiä uudestaan ja Äänekoskella on jo toimiva konsepti, jota voidaan käyttää pohjana ja ottaa opiksi muuallakin.

– Mutta kyllähän me Jämsässä tehdään opetussuunnitelmasta Jämsän malli, joka on paikkakunnan näköinen, Savo lisää.

Jämsässäkin yrittäjyyskasvatus nähdään tiiviinä osana koko kaupungin, johdon ja elinvoimatoimen työtä, ja sitä tehdään myös yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa – yrittäjyyskasvatus ei ole yksin koulujen asia.

Yhteistyö yritysten kanssa tarkoittaa Äänekoskella esim. yrityskummitoimintaa, yrityskäyntejä, harjoittelupaikkoja ja mentorointia. Matilainen kiittää, kuinka upeita ja aktiivisia yrityskummeja Äänekoskella on ja yhteistyö on ollut puolin ja toisin antoisaa.

– Koulu ei ole erillinen saareke ja meillä Äänekoskella koulujen ovet halutaan pitää auki muuhun yhteiskuntaan, Matilainen sanoo.

Lisätietoja:

Äänekosken kaupungin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilainen, 040 624 0406, mika.matilainen@aanekoski.fi

Jämsän kaupungin pedagoginen asiantuntija Seppo Savo, 044 493 9448, seppo.savo@jamsa.fi

Uutinen julkaistu 11.9.2023, muokattu 5.10.2023 klo 14:13

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.