Äänekoskella koulujen ovet ovat auki ympäröivään yhteiskuntaan

Yrittäjyyskasvatus on asennetta ja työelämätaitoja

Äänekosken kaupungin yrittäjyyden opetussuunnitelma, Yrittäjyyskasvatuspolku, on valmistunut ja kaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi sen syyskuun kokouksessaan. Harvalla kaupungilla tai kunnalla on erillinen yrittäjyyskasvatusta korostava yrittäjyysopetussuunnitelma, joten Äänekosken kaupunki on yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijä Suomessa.

– Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena ei suinkaan ole se, että kaikista halutaan tulevaisuuden yrittäjiä. Osaksi Äänekosken koulujen arkea tulevat erilaiset työelämätaidot ja sisäiseen yrittäjyyteen kasvattaminen. Taidot voivat olla vaikkapa sellaisia, että osaa tunnistaa ja kertoa omista vahvuuksistaan ja taidoistaan. Voi tunnistaa itsessään vaikkapa sen, ettei sovi yrittäjäksi, Äänekosken yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilainen kuvailee.

Mika Matilainen

Tulevaisuuden rakentaminen lähtee koulunpenkiltä

Yrittäjyyskasvatuksella halutaan tukea ennen kaikkea lapsia ja nuoria omannäköisen tulevaisuuden rakentamisessa ja auttaa jokaista löytämään omia vahvuuksiaan, kasvattaa myönteiseen yrittäjyysasenteeseen sekä edistää sisäisen yrittäjyyden syntymistä.

– Katsomme tulevaisuuteen myös äänekoskelaisin silmin. Yrittäjyyskasvatus lähtee myös alueemme isojen tehtaiden sekä pk-yritysten tarpeista ja yhteistyötä tehdään tiiviisti yritysten kanssa. Nuoria tuetaan myös kesätöiden löytymisessä ja työllistymisessä. Koulu ei ole erillinen saareke ja ovet halutaan auki muuhun yhteiskuntaan, Matilainen sanoo.

– Yhteistyössä teemme tätä. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on, että äänekoskelaiset voivat hyvin, lukion rehtori Jaana Tani miettii.

– Tulevaisuuden rakentaminen lähtee koulunpenkiltä. Työelämätaitojen ja yrittäjämäisten taitojen ja asenteiden opettamisella tuetaan paitsi Äänekosken, niin koko maakunnan elinvoimaisuutta. Haluamme myös, että lapset ja nuoret saavat Äänekoskesta hyvän mielikuvan ja voisivat olla ylpeitä äänekoskelaisuudestaan. Myöhemmin he voisivat palata tänne, ostaa täältä kesämökin tai puhua meistä hyvää muille, Matilainen näkee.

Yhdenmukaista ja pitkäjänteistä yrittäjyyskasvatusta

Valtakunnallisessa opetussuunnitelman mukaisesti yrittäjyys- ja työelämäntaitoja pitää opetella kaikissa Suomen kouluissa. Äänekosken yrittäjyyden opetussuunnitelma tukee valtakunnallista opetussuunnitelmaa – se toimii vähän kuin Äänekoski-lisänä. Äänekoskella halutaan tehdä vähän enemmän kuin muualla ja panostaa yrittäjyyskasvatukseen suunnitellusti ja pitkäjänteisesti. Yrittäjyyskasvatus toimii myös muun oppimisen tukena ja eri oppiaineiden elävöittäjänä.

– Äänekoskella on otettu yrittäjyyskasvatuksesta kunnolla koppi ja meillä panostetaan siihen enemmän kuin perustason verran. Lukiossa yrittäjyyskasvatusta on ollut runsaasti aikaisemminkin, mutta nyt sitä lisätään esiopetuksesta lähtien, Jaana Tani sanoo.

Yrittäjyyskasvatus on Äänekoskella nyt keskeinen ja toiminnallinen osa jokaisen Äänekosken koulun arkea - jokaista ainetta ja jokaista kouluastetta opettajasta riippumatta. Uusi opetussuunnitelma on sitova ja se helpottaa myös Äänekoskelle tulevien uusien opettajien tarttumista yrittäjyyskasvatukseen.

Opetussuunnitelmassa on listattu konkreettisesti erilaisia toiminnallisia opetussisältöjä eri luokka-asteille aina esikoulusta lukioon. Teorian lisäksi kouluista jalkaudutaan myös koulun seinien ulkopuolelle, tehdään Äänekosken yrityskenttää tutuksi ja opitaan työelämässä tärkeitä verkostoitumisen taitoja.

– Tämä on meidän juttu ja olemme itse tehneet tämän! Yrittäjyyden opetussuunnitelmaa on tehty opettajien kesken ja siihen on koottu hyviä käytäntöjä, joita on jo tähän mennessä Äänekosken kouluissa tehty. Opetussuunnitelman laatiminen on lähtenyt käytännön tarpeesta ja sisältö edellä siihen on lähdetty, Matilainen kertoo.

– Uuden opetussuunnitelman myötä Äänekosken yrittäjyyskasvatus yhdenmukaistuu meidän kaikilla kouluilla.

Yhteistyössä on voimaa

Äänekosken kaupunki tukee yrityskasvatusta myös rahallisesti. Uuden yrittäjyyden opetussuunnitelman mukaisesti joka kouluun nimetään vähintään yksi yrittäjyyden vastuuopettaja, joka saa työstä erilliskorvauksen ja sille järjestetään aikaa lukujärjestykseen.

Yrittäjyyskasvatuspolku on myös Äänekosken kaupunkistrategian mukainen, kun strategian yhtenä päätavoitteena on vaikuttavat elinkeinot, joita toteutetaan myös kattavalla yrittäjyyskasvatuksella.

Yrittäjyyden opetussuunnitelmaa tullaan päivittämään vuosittain, jotta siinä pysytään ajan hermolla. Työn seuraamista ja kehittämistä varten perustetaan yrittäjyyskasvatuksen ohjausryhmä ”Yrkkänyrkki”, johon kuuluu kaupungin kasvatus-, elinvoima- ja työllisyysyksikön edustajat, kaupungin johtoa sekä paikallisten yrittäjien edustajia.

Seuraavaksi yrittäjyyden opetussuunnitelmaan aletaan viemään käytäntöön ja on tärkeää, että jokainen opettaja ottaa uuden opetussuunnitelman osaksi opetustaan. Lauantaina 29.10.2022 järjestetään Koulusta tulevaisuuteen -koulutuspäivä uuden opintosuunnitelman virallisen julkistamisen merkeissä. Koulutukseen osallistuu 250 Äänekosken opettajaa, varhaiskasvatuksen opettajista lukio-opettajiin. Työpajoissa opettajat pääsevät tekemään omat suunnitelmansa tulevalle keväälle. Mukana on myös luottamushenkilöitä, paikallisia yrityksiä ja Äänekosken kaupungin elinvoimayksikön väkeä.

Harvoin mitään saavutetaan yksin ja kaikki lähtee yhteistyöstä – myös yrittäjyyskasvatuksessa ja kaikessa uuden oppimisessa. Opetussuunnitelman takakannessakin lukeekin: ”Jokainen voi hioa itsestään esiin timantin – yhdessä muiden kanssa.”

Lisätietoja:

Yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilainen, 040 624 0406, mika.matilainen@aanekoski.fi

Äänekosken kaupungin yrittäjyyden opintosuunnitelman Yrittäjyyspolku löytyy täältä (pdf).

Uutinen julkaistu 28.10.2022, muokattu 2.5.2023 klo 12:12

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023