Äänekoskella koulujen ovet ovat auki ympäröivään yhteiskuntaan

Yrittäjyyskasvatus on asennetta ja työelämätaitoja

Äänekosken kaupungin yrittäjyyden opetussuunnitelma, Yrittäjyyskasvatuspolku, on valmistunut ja kaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta hyväksyi sen syyskuun kokouksessaan. Harvalla kaupungilla tai kunnalla on erillinen yrittäjyyskasvatusta korostava yrittäjyysopetussuunnitelma, joten Äänekosken kaupunki on yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijä Suomessa.

– Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena ei suinkaan ole se, että kaikista halutaan tulevaisuuden yrittäjiä. Osaksi Äänekosken koulujen arkea tulevat erilaiset työelämätaidot ja sisäiseen yrittäjyyteen kasvattaminen. Taidot voivat olla vaikkapa sellaisia, että osaa tunnistaa ja kertoa omista vahvuuksistaan ja taidoistaan. Voi tunnistaa itsessään vaikkapa sen, ettei sovi yrittäjäksi, Äänekosken yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilainen kuvailee.

Mika Matilainen

Tulevaisuuden rakentaminen lähtee koulunpenkiltä

Yrittäjyyskasvatuksella halutaan tukea ennen kaikkea lapsia ja nuoria omannäköisen tulevaisuuden rakentamisessa ja auttaa jokaista löytämään omia vahvuuksiaan, kasvattaa myönteiseen yrittäjyysasenteeseen sekä edistää sisäisen yrittäjyyden syntymistä.

– Katsomme tulevaisuuteen myös äänekoskelaisin silmin. Yrittäjyyskasvatus lähtee myös alueemme isojen tehtaiden sekä pk-yritysten tarpeista ja yhteistyötä tehdään tiiviisti yritysten kanssa. Nuoria tuetaan myös kesätöiden löytymisessä ja työllistymisessä. Koulu ei ole erillinen saareke ja ovet halutaan auki muuhun yhteiskuntaan, Matilainen sanoo.

– Yhteistyössä teemme tätä. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on, että äänekoskelaiset voivat hyvin, lukion rehtori Jaana Tani miettii.

– Tulevaisuuden rakentaminen lähtee koulunpenkiltä. Työelämätaitojen ja yrittäjämäisten taitojen ja asenteiden opettamisella tuetaan paitsi Äänekosken, niin koko maakunnan elinvoimaisuutta. Haluamme myös, että lapset ja nuoret saavat Äänekoskesta hyvän mielikuvan ja voisivat olla ylpeitä äänekoskelaisuudestaan. Myöhemmin he voisivat palata tänne, ostaa täältä kesämökin tai puhua meistä hyvää muille, Matilainen näkee.

Yhdenmukaista ja pitkäjänteistä yrittäjyyskasvatusta

Valtakunnallisessa opetussuunnitelman mukaisesti yrittäjyys- ja työelämäntaitoja pitää opetella kaikissa Suomen kouluissa. Äänekosken yrittäjyyden opetussuunnitelma tukee valtakunnallista opetussuunnitelmaa – se toimii vähän kuin Äänekoski-lisänä. Äänekoskella halutaan tehdä vähän enemmän kuin muualla ja panostaa yrittäjyyskasvatukseen suunnitellusti ja pitkäjänteisesti. Yrittäjyyskasvatus toimii myös muun oppimisen tukena ja eri oppiaineiden elävöittäjänä.

– Äänekoskella on otettu yrittäjyyskasvatuksesta kunnolla koppi ja meillä panostetaan siihen enemmän kuin perustason verran. Lukiossa yrittäjyyskasvatusta on ollut runsaasti aikaisemminkin, mutta nyt sitä lisätään esiopetuksesta lähtien, Jaana Tani sanoo.

Yrittäjyyskasvatus on Äänekoskella nyt keskeinen ja toiminnallinen osa jokaisen Äänekosken koulun arkea - jokaista ainetta ja jokaista kouluastetta opettajasta riippumatta. Uusi opetussuunnitelma on sitova ja se helpottaa myös Äänekoskelle tulevien uusien opettajien tarttumista yrittäjyyskasvatukseen.

Opetussuunnitelmassa on listattu konkreettisesti erilaisia toiminnallisia opetussisältöjä eri luokka-asteille aina esikoulusta lukioon. Teorian lisäksi kouluista jalkaudutaan myös koulun seinien ulkopuolelle, tehdään Äänekosken yrityskenttää tutuksi ja opitaan työelämässä tärkeitä verkostoitumisen taitoja.

– Tämä on meidän juttu ja olemme itse tehneet tämän! Yrittäjyyden opetussuunnitelmaa on tehty opettajien kesken ja siihen on koottu hyviä käytäntöjä, joita on jo tähän mennessä Äänekosken kouluissa tehty. Opetussuunnitelman laatiminen on lähtenyt käytännön tarpeesta ja sisältö edellä siihen on lähdetty, Matilainen kertoo.

– Uuden opetussuunnitelman myötä Äänekosken yrittäjyyskasvatus yhdenmukaistuu meidän kaikilla kouluilla.

Yhteistyössä on voimaa

Äänekosken kaupunki tukee yrityskasvatusta myös rahallisesti. Uuden yrittäjyyden opetussuunnitelman mukaisesti joka kouluun nimetään vähintään yksi yrittäjyyden vastuuopettaja, joka saa työstä erilliskorvauksen ja sille järjestetään aikaa lukujärjestykseen.

Yrittäjyyskasvatuspolku on myös Äänekosken kaupunkistrategian mukainen, kun strategian yhtenä päätavoitteena on vaikuttavat elinkeinot, joita toteutetaan myös kattavalla yrittäjyyskasvatuksella.

Yrittäjyyden opetussuunnitelmaa tullaan päivittämään vuosittain, jotta siinä pysytään ajan hermolla. Työn seuraamista ja kehittämistä varten perustetaan yrittäjyyskasvatuksen ohjausryhmä ”Yrkkänyrkki”, johon kuuluu kaupungin kasvatus-, elinvoima- ja työllisyysyksikön edustajat, kaupungin johtoa sekä paikallisten yrittäjien edustajia.

Seuraavaksi yrittäjyyden opetussuunnitelmaan aletaan viemään käytäntöön ja on tärkeää, että jokainen opettaja ottaa uuden opetussuunnitelman osaksi opetustaan. Lauantaina 29.10.2022 järjestetään Koulusta tulevaisuuteen -koulutuspäivä uuden opintosuunnitelman virallisen julkistamisen merkeissä. Koulutukseen osallistuu 250 Äänekosken opettajaa, varhaiskasvatuksen opettajista lukio-opettajiin. Työpajoissa opettajat pääsevät tekemään omat suunnitelmansa tulevalle keväälle. Mukana on myös luottamushenkilöitä, paikallisia yrityksiä ja Äänekosken kaupungin elinvoimayksikön väkeä.

Harvoin mitään saavutetaan yksin ja kaikki lähtee yhteistyöstä – myös yrittäjyyskasvatuksessa ja kaikessa uuden oppimisessa. Opetussuunnitelman takakannessakin lukeekin: ”Jokainen voi hioa itsestään esiin timantin – yhdessä muiden kanssa.”

Lisätietoja:

Yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilainen, 040 624 0406, mika.matilainen@aanekoski.fi

Äänekosken kaupungin yrittäjyyden opintosuunnitelman Yrittäjyyspolku löytyy täältä (pdf).

Uutinen julkaistu 28.10.2022, muokattu 4.1.2024 klo 09:55

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.

Uudistettu laskettelukeskus Äänemäki on nyt auki!

Äänekosken kaupungin laskettelurinne Äänemäki avattiin 16.12.2023 ensimmäistä kertaa kolmen rinteen vahvuudella. Rinteessä riitti avajaispäivänä runsaasti kävijöitä koko aukiolon ajan. Äänekosken kaupunki on investoinut Äänemäkeen uuden rinteen ja hissin. Uusi rinne on reilusti pidempi kuin kaksi muuta rinnettä ja sopii entistä paremmin aloittaville laskijoille. Äänekosken Urheilijat vastaa kaupungin laskettelurinteen toiminnasta talvikaudella.

Äänekoskelle Keski-Suomen Vuoden yrittäjyyskasvattaja 2023 -palkinto

Vuoden 2023 parhaat yrittäjyyskasvattajat palkittiin ja Keski-Suomen palkinto tuli Äänekoskelle kaupungin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilaiselle! Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto palkitsee vuosittain on suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Palkitut Vuoden 2023 YES Agentit ovat tavoitteellisesti edistäneet yrittäjyyskasvatusta omissa verkostoissaan.

11.12.2023