Äänekoskella nuorten ääni kuuluu!

Nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on varattu 25 000 euroa osallistavan budjetoinnin määrärahaa

Keskustelutilaisuus kaupungin johdon ja nuorisovaltuuston kesken 30.5.2024.
Äänekoski-ilmiön hengessä nuoret saavat entistä vahvemman aseman kaupungin toiminnan ja kehittämisen suunnannäyttäjinä. Kaupunki on varannut tänä vuonna 25 000 euroa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen osallistavan budjetoinnin kautta.

Äänekosken nuoret ovat olleet aktiivisia! Nuorilta kerättiin keväällä yhteensä 600 ehdotusta siitä, miten kaupunkia pitäisi kehittää. Äänekosken kaupunki selvittää parhaillaan, miten suosituimpia ehdotuksia voidaan toteuttaa. Nuorten aktiivinen osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet ovat keskeinen osa Äänekosken tulevaisuuden rakentamista.

Tänä keväänä järjestettiin 7. luokkalaisille ja toisen asteen ensimmäisen vuoden opiskelijoille kyselyt. Lisäksi 13-29-vuotiaiden Miten meillä menee? -illassa 15.5.2024 nuoret saivat tulla avoimesti ja rennosti jakamaan ajatuksiaan siitä, miten kaupunkia voitaisiin kehittää. Yhteensä toiveita saatiin 600 kappaletta, mutta suuri osa toiveista oli samoja.

Viime viikolla toiveista keskusteltiin yhdessä kaupungin johdon, nuorisovaltuuston ja kummivaltuutettujen kesken. Kaupunginjohtaja Matti Tuononen muistutti, että varsinaiset päätökset tehdään muualla ja esim. viranhaltijapäätöksinä, mutta keskustelusta saadaan sovittua jatkotoimenpiteet sekä kirkastusta siihen, mitä nuoret itse haluavat.

– Haluamme kuulla aidosti nuoria ja olemme sitoutuneet viemään heidän ajatuksiaan eteenpäin siihen, miten kaupunkia kehitetään. Haluamme täällä Äänekoskella olla esimerkkejä siitä, kuinka kaikesta voi ja saa keskustella. Nuorten äänen kuuleminen ja heidän toiveidensa toteuttaminen ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo.

Miten meillä menee? -ilta 15.5.2024.

Lisää tapahtumia ja toimintaa, sohvia ja rauhallisia tiloja

Nuorten toiveet jaoteltiin neljään pääkategoriaan: 1) kulttuuri, 2) liikunta, 3) vapaa-ajan tarjonta sekä 4) kouluviihtyvyys ja välituntitarjonta.

Miten meillä menee? -ilta 15.5.2024.

Kulttuurin osalta nuoret toivoivat eniten lisää konsertteja, musiikkitapahtumia ja muuta ohjelmatarjontaa. Konkreettisesti tämä voisi olla nuorten itse valitsema konserttitapahtuma tai bänditapahtuma, jossa paikalliset nuoret pääsisivät esiintymään.

Liikuntatoiveisiin sisältyi moposuora sekä lisää mahdollisuuksia jääkiekkoon ja muuhun liikkumiseen. Kaupunki selvittää parhaillaan, miten näitä toiveita voitaisiin toteuttaa käytännössä. Moposuora-asiaa on selvitetty jo aiemmin.

Vapaa-ajan tarjontaan nuoret toivoivat mm. ilmaista nuorisokahvilaa sekä erilaisia tapahtumia. Nuorisokahvila-asiaa on selvitetty jo aiemmin. Kaupunki aikoo jatkossakin järjestää säännöllisesti elokuva-, keilaus- ja muita erikoisiltoja nuorille.

Kouluviihtyvyyteen ja välitunteihin liittyen nuoret toivoivat enemmän penkkejä, sohvia ja rauhallisia tiloja sekä erilaista toimintaa. Näitä toiveita lähdetään nyt viemään eteenpäin yhteistyössä koulujen kanssa.

Keskustelutilaisuus kaupungin johdon ja nuorisovaltuuston kesken 30.5.2024.

Nuoret mukaan kaupungin kehittämiseen

Viime vuonna 2023 järjestettiin Mikä vituttaa? -tapahtuma, jossa kerättiin nuorten konkreettisia ideoita ja toiveita kaupungin kehittämiseksi. Nuorten ehdotuksia saatiin yhteensä 88 kpl, joista yli puolet liittyi kouluympäristöön ja suurin osa niistä toteutettiin. Osaan toiveista ei edes tarvittu rahallisia panostuksia.

Nuoret toivoivat myös enemmän tapahtumia ja aktiviteetteja, ja kaupunki vastasi järjestämällä mm. elokuva- ja keilausiltoja kyydityksineen. Lisäksi nuorisotilojen toimintaa lisättiin.

Paljon toivotun nuorisokahvilan ja moposuoran toteutusta kaupungin järjestämänä selvitettiin, mutta ne olisivat tulleet kaupungille liian kalliiksi. Lisäksi moposuoran järjestämiseen liittyi haasteita vastuukysymysten kanssa.

Tästä huolimatta kaupunki on löytänyt vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa nuorten toiveita. Nykyisissä nuorisotiloilla on jo mahdollistettu kahvilatoimintaa, ja uusiin, ensi vuonna valmistuviin nuorisotiloihin Koulunmäelle saadaan entistä paremmin kahvilatoimintaan soveltuvat tilat. 

– Valitettavasti kuitenkaan täysimittaista 24/7-tyyppistä nuorisokahvilatoimintaa ei pystytä edes uusissa tiloissa järjestämään. Kaupunki on kuitenkin sitoutunut jatkamaan nuorten kuulemista ja ideoiden toteuttamista mahdollisuuksien mukaan, kaupungin nuorisopalveluista vastaava Petri Oinonen kertoo.

Nuorten osallistaminen ja kuuleminen jatkuvat aktiivisesti. Kaupunki järjestää nuorille seuraavan kuulemisillan ensi vuonna, ja aikomuksena on aloittaa nuorten kuuleminen entistä aiemmin jo alkuvuodesta.

–  Nuoret ovat tuoneet paljon hyviä ideoita pöytään. Nyt lähdemme yhdessä viemään näitä toiveita eteenpäin konkreettisiksi toimiksi, Oinonen sanoo.

Äänekoskella kaikenikäisillä asukkailla on nyt mahdollisuus vaikuttaa suoraan kaupungin kehittämiseen osallistavan budjetoinnin kautta. Nuorille on oma 25 000 euron budjetti, jolla he voivat toteuttaa omia kaupunkia kehittäviä toimiaan. Kaupungilla on myös laajempi 50 000 euron osallistava budjetti kylien kehittämiseen.

Keskustelutilaisuus kaupungin johdon ja nuorisovaltuuston kesken 30.5.2024.
Keskustelutilaisuus kaupungin johdon ja nuorisovaltuuston kesken 30.5.2024.

LISÄTIETOJA:

Perhekeskuskoordinaattori Petri Oinonen, 0400 115 190, petri.oinonen@aanekoski.fi

Esitysaineisto 30.5.2024

Uutinen julkaistu , muokattu 4.6.2024 klo 12:52

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.