Äänekosken kaupunki tekee työtä vähäpäästöisemmän liikenteen edistämiseksi

Kuvassa on pilvistä taivasta ja metsän keskellä tie, jolla ajaa autoja.
Äänekosken kaupungilla on alkanut Resurssiviisas Äänekoski - Vähäpäästöinen tieliikenne -hanke, jonka tavoitteena on vähentää tieliikenteen alueellisia päästöjä vauhdittamalla vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin kehittämistä. Haluamme myös lisätä tietoisuutta vähäpäästöisen liikenteen merkityksestä.

– Tieliikenteen päästöt ovat Äänekoskellakin yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista. Liikenteen päästöjä vähentävillä toimilla on siis iso merkitys, kun halutaan tehdä vaikuttavaa ilmastotyötä. Kunnilla on kuitenkin rajalliset resurssit, niin on tärkeää keskittää niitä kaikkein vaikuttavimpiin toimiin. Tämä vuosi tuleekin olemaan meillä teemaltaan Kestävä liikkuminen Äänekoskella, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen kertoo.

– Merkittävästä teollisuudesta huolimatta Äänekoskella ei juurikaan ole saatavilla uusiutuvia liikennepolttoaineita, eikä paikallinen suppea latausasemaverkosto palvele teollisuuden ja logistiikan tarpeita. Tähän on syytä saada nopeasti muutos ja hankkeen avulla voimme vauhdittaa alueen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin kehittämistä, elinvoimajohtaja Sari Åkerlund sanoo.

Äänekosken kaupunki on saanut Vähäpäästöinen tieliikenne -hankkeelle ympäristöministeriöltä 21 000 euron rahoituksen. Hanke edistää etenkin raskaan liikenteen näkökulmasta biopolttoaineiden ja sähkölatausasemien kehittämistä Äänekoskella. Hanke kestää 15.9.2024 asti ja sen toteuttaa kaupunki yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa.

– Vuorovaikutus ja yhteiskehittäminen on tärkeää, jotta vihreän siirtymän palvelut vastaavat käyttäjien todellisiin tarpeisiin, Aino Mensonen Rambollilta toteaa.

Liikenteen päästövähennyksiin tähtäävä työ on erittäin tärkeää, sillä tieliikenne yksinään vastaa yli kolmasosasta Äänekosken alueellisista kasvihuonekaasupäästöistä ja sen osuus kasvaa eniten suhteessa muihin päästölähteisiin. Viime vuosien mittavat teollisuusinvestoinnit Äänekoskella kasvattavat myös alueen liikennemääriä, etenkin raskaan liikenteen osalta.

– Vaikka tämä hanke keskittyykin raskaaseen liikenteeseen, niin jakeluverkoston monipuolistumisesta hyötyvät myös yksityisautoilijat, Ahonen sanoo.

Avainroolissa yritykset ja raskas liikenne

Hankkeen tavoitteena on kohtauttaa vähäpäästöisten polttoaineiden osalta kysyntä ja tarjonta vahvistamalla sidosryhmien välistä yhteistyötä. Pääroolissa ovat Äänekosken alueella toimivat yritykset ja toimijat.

Ramboll toteuttaa helmikuun aikana haastattelut alueen merkittäville jakelijoille ja käyttäjille selvittääkseen heidän tarpeitaan ja suunnitelmiaan. Alustavat tulokset saadaan jo maaliskuussa. Haastattelujen jälkeen toukokuussa toimijoille järjestetään työpaja, jossa kohtauttamista tapahtuu varmasti ihan konkreettisestikin.

– Tässä muutoksessa ja päästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa yritykset ovat avainasemassa. Me Äänekoskella arvostamme yritysten ja muiden sidosryhmien tietoa ja näkemyksiä. Haluamme kuulla yritysten tarpeista tällä alueella, millaisia käyttövoimia täällä liikenteessä halutaan käyttää, millaisia tarpeita nähdään tulevaisuudessa. Näin tänne pystytään tuomaan oikeanlaista polttoainejakelua, Åkerlund sanoo.

Haastatteluihin on valittu Äänekoskella toimivia logistiikaltaan merkittäviä yrityksiä sekä jakeluoperaattoreita.

– Tähän mennessä vastaanotto on ollut erittäin hyvä ja näyttää siltä, että tälle on nyt tarvetta, Åkerlund iloitsee.

Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää alueellisen ja sidosryhmien välisen yhteistyön kehittämisessä sekä kaupunkiorganisaation omien vaikuttamismahdollisuuksien kiteyttämisessä. Hanke tukee myös kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tavoitteita.

– Äänekosken kaupunki itse ei voi olla jakelubisneksessä toimija, mutta kaupunki voi kohtauttaa kysynnän ja tarjonnan ja sitä kautta olla edistämässä asiaa. Samalla saamme ajankohtaista tietoa kaupungin tulevaisuuden päätöksenteon tueksi, mikä edesauttaa konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa, Ahonen kertoo.

Äänekoskella on kestävän liikkumisen teemavuosi

Vähäpäästöinen tieliikenne -hankkeen lisäksi kaupungilla on parhaillaan käynnissä biokaasuselvitys, jonka ensimmäisiä tuloksia on jo saatu. Selvitystä on kumppanina tehnyt Envitecpolis Oy.

– Biokaasussa polttoaineena pitäisi tuotantoa olla ennen kuin jakelu mahdollista. Selvityksessä onkin kartoitettu biokaasun raaka-ainepohjaa Äänekosken alueella, eli löytyykö täältä tuotanto- ja jakelumahdollisuuksia ja millaista tuotantoa voisi saada alueelle, Sari Åkerlund kertoo.

Lisäksi Äänekoskella on alkamassa toinenkin ilmastoasioihin liittyvä hanke. Äänekosken kaupunki sai KäPy-hankkeelle Traficomin 18 000 euron rahoituksen. Hankkeessa Äänekoskelle laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Ohjelman avulla pyritään parantamaan kävelyn ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta sekä lisäämään niiden osuutta liikenteestä.

Äänekosken kaupunki on mukana Jyväskylän Linkki-kaupunkiliikennealueessa, mikä tuo jo ensi kesänä kilpailutuksen voittaneet liikennöitsijät Äänekoskelle. Linkki-linja-autot ajavat pääasiassa uusiutuvalla dieselillä (HVO), biokaasulla tai sähköllä ja elokuusta alkaen myös Äänekoskella pitäisi liikennöidä paikallisliikenteessä puhtaat, energia- ja ympäristöystävälliset linja-autot.

Äänekosken kaupungin koordinoimana saadaan sähköautojen latausasemia tämän vuoden aikana lisää sekä Äänekosken ja Suolahden taajama-alueille. Toiminta tulee operaattoripohjaiseksi ja kaupungin osuus on toimittaa asemien sähköt ja liittymät. Uudet latausasemat tulevat olemaan operaattorin omaisuutta, mutta ne brändätään Äänekosken kaupungin väreihin.

Lisätietoja:

Elinvoimajohtaja Sari Åkerlund, 050 598 7447, sari.akerlund@aanekoski.fi

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu , muokattu 7.2.2024 klo 11:23

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.

Uudistettu laskettelukeskus Äänemäki on nyt auki!

Äänekosken kaupungin laskettelurinne Äänemäki avattiin 16.12.2023 ensimmäistä kertaa kolmen rinteen vahvuudella. Rinteessä riitti avajaispäivänä runsaasti kävijöitä koko aukiolon ajan. Äänekosken kaupunki on investoinut Äänemäkeen uuden rinteen ja hissin. Uusi rinne on reilusti pidempi kuin kaksi muuta rinnettä ja sopii entistä paremmin aloittaville laskijoille. Äänekosken Urheilijat vastaa kaupungin laskettelurinteen toiminnasta talvikaudella.

Äänekoskelle Keski-Suomen Vuoden yrittäjyyskasvattaja 2023 -palkinto

Vuoden 2023 parhaat yrittäjyyskasvattajat palkittiin ja Keski-Suomen palkinto tuli Äänekoskelle kaupungin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilaiselle! Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto palkitsee vuosittain on suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Palkitut Vuoden 2023 YES Agentit ovat tavoitteellisesti edistäneet yrittäjyyskasvatusta omissa verkostoissaan.

11.12.2023

Koulunmäen uusi C-rakennus on malliesimerkki modernista koulurakentamisesta

Vuonna 2025 valmistuu Äänekosken Koulunmäen koulun uusi C-rakennus, joka on monin tavoin malliesimerkki modernista koulurakentamisesta. 21 miljoonan euron investoinnissa huomioidaan laajasti ympäristöasiat ja energiatehokkuus. Kierrätyksen ja energiansäästön lisäksi rakennuksen monikäyttöisyys on tärkeässä roolissa. Rakennuksen ulkoasu on moderni ja tyylikäs ja käytössä on uusinta tekniikkaa, mutta luokkahuoneet itsessään ovat hyvin perinteiset.

24.10.2023

Pohjoisen Keski-Suomen kunnat toivovat työllisyysalueen toteutumista ”Alueen perustamistyötä on tehty hyvässä yhteistyössä”

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta. Pohjoisen Keski-Suomen 13 kuntaa, Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski, ovat perustamassa omaa, kuntien yhteistä työllisyysaluetta, jonka vastuukuntana olisi Äänekosken kaupunki.

Äänekosken Vuoden Uusyrittäjä pääsi valtakunnalliseen finaaliin! – Äänestä suosikkisi voittoon!

Yrittäjänpäivänä julkaistu Äänekosken vuoden uusyrittäjä KX-Treeshears Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Tossavainen etenee valtakunnallisen kilpailun finaaliin. Suomen Uusyrityskeskukset ry palkitsee vuosittain valtakunnallisen Vuoden Uusyrittäjän. Raadin valitseman Vuoden Uusyrittäjän lisäksi palkitaan yleisön suosikki avoimella äänestyksellä. Omaa suosikkiaan voi äänestää netissä 26.9.-8.10.2023.

26.9.2023