Äänekosken kaupunki tekee työtä vähäpäästöisemmän liikenteen edistämiseksi

Kuvassa on pilvistä taivasta ja metsän keskellä tie, jolla ajaa autoja.
Äänekosken kaupungilla on alkanut Resurssiviisas Äänekoski - Vähäpäästöinen tieliikenne -hanke, jonka tavoitteena on vähentää tieliikenteen alueellisia päästöjä vauhdittamalla vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin kehittämistä. Haluamme myös lisätä tietoisuutta vähäpäästöisen liikenteen merkityksestä.

– Tieliikenteen päästöt ovat Äänekoskellakin yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista. Liikenteen päästöjä vähentävillä toimilla on siis iso merkitys, kun halutaan tehdä vaikuttavaa ilmastotyötä. Kunnilla on kuitenkin rajalliset resurssit, niin on tärkeää keskittää niitä kaikkein vaikuttavimpiin toimiin. Tämä vuosi tuleekin olemaan meillä teemaltaan Kestävä liikkuminen Äänekoskella, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen kertoo.

– Merkittävästä teollisuudesta huolimatta Äänekoskella ei juurikaan ole saatavilla uusiutuvia liikennepolttoaineita, eikä paikallinen suppea latausasemaverkosto palvele teollisuuden ja logistiikan tarpeita. Tähän on syytä saada nopeasti muutos ja hankkeen avulla voimme vauhdittaa alueen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin kehittämistä, elinvoimajohtaja Sari Åkerlund sanoo.

Äänekosken kaupunki on saanut Vähäpäästöinen tieliikenne -hankkeelle ympäristöministeriöltä 21 000 euron rahoituksen. Hanke edistää etenkin raskaan liikenteen näkökulmasta biopolttoaineiden ja sähkölatausasemien kehittämistä Äänekoskella. Hanke kestää 15.9.2024 asti ja sen toteuttaa kaupunki yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa.

– Vuorovaikutus ja yhteiskehittäminen on tärkeää, jotta vihreän siirtymän palvelut vastaavat käyttäjien todellisiin tarpeisiin, Aino Mensonen Rambollilta toteaa.

Liikenteen päästövähennyksiin tähtäävä työ on erittäin tärkeää, sillä tieliikenne yksinään vastaa yli kolmasosasta Äänekosken alueellisista kasvihuonekaasupäästöistä ja sen osuus kasvaa eniten suhteessa muihin päästölähteisiin. Viime vuosien mittavat teollisuusinvestoinnit Äänekoskella kasvattavat myös alueen liikennemääriä, etenkin raskaan liikenteen osalta.

– Vaikka tämä hanke keskittyykin raskaaseen liikenteeseen, niin jakeluverkoston monipuolistumisesta hyötyvät myös yksityisautoilijat, Ahonen sanoo.

Avainroolissa yritykset ja raskas liikenne

Hankkeen tavoitteena on kohtauttaa vähäpäästöisten polttoaineiden osalta kysyntä ja tarjonta vahvistamalla sidosryhmien välistä yhteistyötä. Pääroolissa ovat Äänekosken alueella toimivat yritykset ja toimijat.

Ramboll toteuttaa helmikuun aikana haastattelut alueen merkittäville jakelijoille ja käyttäjille selvittääkseen heidän tarpeitaan ja suunnitelmiaan. Alustavat tulokset saadaan jo maaliskuussa. Haastattelujen jälkeen toukokuussa toimijoille järjestetään työpaja, jossa kohtauttamista tapahtuu varmasti ihan konkreettisestikin.

– Tässä muutoksessa ja päästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa yritykset ovat avainasemassa. Me Äänekoskella arvostamme yritysten ja muiden sidosryhmien tietoa ja näkemyksiä. Haluamme kuulla yritysten tarpeista tällä alueella, millaisia käyttövoimia täällä liikenteessä halutaan käyttää, millaisia tarpeita nähdään tulevaisuudessa. Näin tänne pystytään tuomaan oikeanlaista polttoainejakelua, Åkerlund sanoo.

Haastatteluihin on valittu Äänekoskella toimivia logistiikaltaan merkittäviä yrityksiä sekä jakeluoperaattoreita.

– Tähän mennessä vastaanotto on ollut erittäin hyvä ja näyttää siltä, että tälle on nyt tarvetta, Åkerlund iloitsee.

Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää alueellisen ja sidosryhmien välisen yhteistyön kehittämisessä sekä kaupunkiorganisaation omien vaikuttamismahdollisuuksien kiteyttämisessä. Hanke tukee myös kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tavoitteita.

– Äänekosken kaupunki itse ei voi olla jakelubisneksessä toimija, mutta kaupunki voi kohtauttaa kysynnän ja tarjonnan ja sitä kautta olla edistämässä asiaa. Samalla saamme ajankohtaista tietoa kaupungin tulevaisuuden päätöksenteon tueksi, mikä edesauttaa konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa, Ahonen kertoo.

Äänekoskella on kestävän liikkumisen teemavuosi

Vähäpäästöinen tieliikenne -hankkeen lisäksi kaupungilla on parhaillaan käynnissä biokaasuselvitys, jonka ensimmäisiä tuloksia on jo saatu. Selvitystä on kumppanina tehnyt Envitecpolis Oy.

– Biokaasussa polttoaineena pitäisi tuotantoa olla ennen kuin jakelu mahdollista. Selvityksessä onkin kartoitettu biokaasun raaka-ainepohjaa Äänekosken alueella, eli löytyykö täältä tuotanto- ja jakelumahdollisuuksia ja millaista tuotantoa voisi saada alueelle, Sari Åkerlund kertoo.

Lisäksi Äänekoskella on alkamassa toinenkin ilmastoasioihin liittyvä hanke. Äänekosken kaupunki sai KäPy-hankkeelle Traficomin 18 000 euron rahoituksen. Hankkeessa Äänekoskelle laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Ohjelman avulla pyritään parantamaan kävelyn ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta sekä lisäämään niiden osuutta liikenteestä.

Äänekosken kaupunki on mukana Jyväskylän Linkki-kaupunkiliikennealueessa, mikä tuo jo ensi kesänä kilpailutuksen voittaneet liikennöitsijät Äänekoskelle. Linkki-linja-autot ajavat pääasiassa uusiutuvalla dieselillä (HVO), biokaasulla tai sähköllä ja elokuusta alkaen myös Äänekoskella pitäisi liikennöidä paikallisliikenteessä puhtaat, energia- ja ympäristöystävälliset linja-autot.

Äänekosken kaupungin koordinoimana saadaan sähköautojen latausasemia tämän vuoden aikana lisää sekä Äänekosken ja Suolahden taajama-alueille. Toiminta tulee operaattoripohjaiseksi ja kaupungin osuus on toimittaa asemien sähköt ja liittymät. Uudet latausasemat tulevat olemaan operaattorin omaisuutta, mutta ne brändätään Äänekosken kaupungin väreihin.

Lisätietoja:

Elinvoimajohtaja Sari Åkerlund, 050 598 7447, sari.akerlund@aanekoski.fi

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu , muokattu 7.2.2024 klo 11:23

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.