Äänekoski on Vuoden varhaiskasvatuskunta 2023

Äänekoskella kehitetään tulevaisuuteen suuntautuvaa varhaiskasvatusta

Iloinen pieni lapsi.
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto (VOL) on myöntänyt Vuoden varhaiskasvatuskunta tunnustuksen Äänekosken kaupungille. Äänekosken erityisiksi ansioiksi katsottiin se, että kaupunki on esimerkillisesti lähtenyt kehittämään varhaiskasvatusta ja päiväkotien henkilöstön koulutustasoa. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen luovuttaa tunnustuksen 2.11.2023 Jyväskylässä.

– Palkinnon saaminen tuntuu mahtavalta. Se on kiitos pitkäjänteisestä kehittämistyöstä Äänekosken varhaiskasvatuksen ja koko Äänekosken kaupungin lasten ja perheiden tulevaisuuden eteen. Huomionosoitus kannustaa meitä jatkossakin työskentelemään laadukkaan varhaiskasvatuksen puolesta. Tämän palkinnon saajana on Äänekosken kaupungin lisäksi jokainen varhaiskasvatuksen työntekijä. Iso kiitos meille kaikille, Äänekosken kaupungin perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen sanoo.

Äänekoskella ymmärretään lapsuuden merkitys

Äänekoskella on upeat mahdollisuudet maailman tärkeimmän työn tekemiseen. Kaupungissa panostetaan laadukkaaseen ja hyvään varhaiskasvatukseen. Työntekijöitä arvostetaan ja se näkyy hyvissä henkilöstöeduissa ja joustavuudessa. Äänekosken kaupunki työnantajana kannustaa myös elinikäiseen oppimiseen ja työn ohessa on mahdollista opiskella joustavasti ja työhön liittyvää lisäkoulutusta on mahdollista saada. Äänekosken päiväkotirakennukset ovat uusia ja moderneja. Koivistoon rakennetaan parhaillaan uutta hirsistä päiväkotia.

VOL on huomioinut, että Äänekosken kaupunki on kiinnittänyt huomiota varhaiskasvatuksen opettajien työoloihin ja palkkaukseen, ja tehnyt hyvää tulevaisuuteen suuntautuvaa työtä vahvistaakseen varhaiskasvatuksen opettajien, päiväkodinjohtajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien työn veto- ja pitovoimaa. Päiväkotien lapsiryhmiin on jo pitkään pyritty palkkaamaan kaksi opettajaa.

Huolimatta haastavasta varhaiskasvatuksen opettajatilanteesta, Äänekoskella on onnistuttu rekrytoimaan lähes kaikkiin avoimiin varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kelpoinen henkilö.

– Äänekosken kaupungilla on toteutettu kolmiportaista tukea varhaiskasvatukselle jo usean vuoden ajan. Meillä jokaisessa päiväkodissa on varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut käytettävissä. Lisäksi johtamisjärjestelmää on kehitetty ja jokaisessa päiväkodissa meillä on varajohtaja ja johtajien alueet ovat kohtuulliset. Henkilöstön poissaoloja varten meillä on vakituista varahenkilöstöä. Varhaiskasvatuksen opettajille on myös turvattu sopimuksen mukainen suunnitteluaikaa, Pirjo Heinonen kertoo.

– Lisäksi olemme panostaneet joustavaan esi- ja alkuopetukseen rakentamalla niille yhteisiä tiloja.

– Äänekoskelta välittyy viesti korkeasti koulutetun henkilöstön merkityksestä päiväkodeissa. Tämä kertoo lapsuuden ja pienten lasten elämän alkutaipaleen merkityksen ymmärtämisestä, Anitta Pakanen toteaa.

Hyvä ja laadukas varhaiskasvatus on koko yhteiskunnan kannalta elintärkeää. Laadussa on kysymys korkeasti koulutetusta opettajakunnasta, lasten tarpeista lähtevistä tuen muodoista ja työrauhasta. Osoituksena näistä Äänekoskella on lähdetty kehittämään henkilöstön työhyvinvointia ja kouluttautumista. Opettajien maisteritutkinto ja opettajien kelpoisuus on huomioitu palkkauksessa. Tämän lisäksi päiväkotien johtajia kannustetaan hakeutumaan varhaiskasvatuksen maisterikoulutukseen.

Pieni lapsi kävelee iloisena kiviä käsissään.

Hyvät teot esiin

Koulutetut opettajat muodostavat aivan keskeisen kysymyksen siitä, millaista varhaiskasvatusta lapsille kunnissa tarjotaan. Opettajat ovat myös koko henkilöstön pito- ja vetovoimakysymys.

Tunnustuksella liitto haluaa kiinnittää huomiota kuntiin ja nostaa nimenomaan kuntien hyviä tekoja esiin. Tärkeät varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät eivät yksin riitä selättämään opettajapulaa, vaan tarvitaan myös kuntien toimenpiteitä opettajien työn arvostamiseksi. Lapsille varhaiskasvatusvuodet ovat lyhyt aika ja niillä on erityisen merkittävä rooli lasten lähtökohtien tasaajana.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto haluaa Vuoden varhaiskasvatuskunta -tunnustuksella kannustaa kuntia kehittämään varhaiskasvatusta lapsen oikeutena, jotta pienimmätkin kuntalaiset saavat mahdollisimman hyvät eväät elämään. Tunnustus myönnetään kunnalle, joka tekee määrätietoisesti työtä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi. Tunnustus on järjestyksessään kolmas. Ensimmäisen tunnustuksen sai Helsinki vuonna 2019 ja toisen Kajaani vuonna 2021.

Vuoden varhaiskasvatuskunta 2023 valintakriteerit:

1. Kunta on ryhtynyt toimenpiteisiin vuoden 2030 henkilöstörakenteen ja kelpoisuuksien saavuttamiseksi.

• varhaiskasvatuksen opettajien määrää lisätään henkilöstörakenteen mukaiseksi 
• päiväkodinjohtajien rekrytoinnissa huomioidaan kasvatustieteen maisterin tutkinto

2. Kunta on ryhtynyt toimenpiteisiin opettajien ja päiväkodinjohtajien palkkauksen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

• kunta huomioi kelpoisuuden ja koulutustason palkkauksessa
• kunnassa on panostettu opettajien ja päiväkodinjohtajien veto- ja pitovoimaan

3. Kunta on lähtenyt edistämään lapsen oikeutta erityisopettajan antamaan tukeen ja opetukseen.   

4. Julkinen varhaiskasvatus on kunnan pääasiallinen varhaiskasvatusmuoto.

Pieni iloinen lapsi kerää maasta jotain.

Lisätietoja:

Perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, 0400 672 637, pirjo.heinonen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 1.11.2023, muokattu 2.11.2023 klo 08:27

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.

Uudistettu laskettelukeskus Äänemäki on nyt auki!

Äänekosken kaupungin laskettelurinne Äänemäki avattiin 16.12.2023 ensimmäistä kertaa kolmen rinteen vahvuudella. Rinteessä riitti avajaispäivänä runsaasti kävijöitä koko aukiolon ajan. Äänekosken kaupunki on investoinut Äänemäkeen uuden rinteen ja hissin. Uusi rinne on reilusti pidempi kuin kaksi muuta rinnettä ja sopii entistä paremmin aloittaville laskijoille. Äänekosken Urheilijat vastaa kaupungin laskettelurinteen toiminnasta talvikaudella.

Äänekoskelle Keski-Suomen Vuoden yrittäjyyskasvattaja 2023 -palkinto

Vuoden 2023 parhaat yrittäjyyskasvattajat palkittiin ja Keski-Suomen palkinto tuli Äänekoskelle kaupungin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilaiselle! Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto palkitsee vuosittain on suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Palkitut Vuoden 2023 YES Agentit ovat tavoitteellisesti edistäneet yrittäjyyskasvatusta omissa verkostoissaan.

11.12.2023

Koulunmäen uusi C-rakennus on malliesimerkki modernista koulurakentamisesta

Vuonna 2025 valmistuu Äänekosken Koulunmäen koulun uusi C-rakennus, joka on monin tavoin malliesimerkki modernista koulurakentamisesta. 21 miljoonan euron investoinnissa huomioidaan laajasti ympäristöasiat ja energiatehokkuus. Kierrätyksen ja energiansäästön lisäksi rakennuksen monikäyttöisyys on tärkeässä roolissa. Rakennuksen ulkoasu on moderni ja tyylikäs ja käytössä on uusinta tekniikkaa, mutta luokkahuoneet itsessään ovat hyvin perinteiset.

24.10.2023

Pohjoisen Keski-Suomen kunnat toivovat työllisyysalueen toteutumista ”Alueen perustamistyötä on tehty hyvässä yhteistyössä”

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta. Pohjoisen Keski-Suomen 13 kuntaa, Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski, ovat perustamassa omaa, kuntien yhteistä työllisyysaluetta, jonka vastuukuntana olisi Äänekosken kaupunki.

Äänekosken Vuoden Uusyrittäjä pääsi valtakunnalliseen finaaliin! – Äänestä suosikkisi voittoon!

Yrittäjänpäivänä julkaistu Äänekosken vuoden uusyrittäjä KX-Treeshears Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Tossavainen etenee valtakunnallisen kilpailun finaaliin. Suomen Uusyrityskeskukset ry palkitsee vuosittain valtakunnallisen Vuoden Uusyrittäjän. Raadin valitseman Vuoden Uusyrittäjän lisäksi palkitaan yleisön suosikki avoimella äänestyksellä. Omaa suosikkiaan voi äänestää netissä 26.9.-8.10.2023.

26.9.2023