Äänekoski-ilmiö sai kansainvälistä kiinnostusta

Äänekosken kaupunki pääsi valtiovarainministeriön kutsumana esittelemään OECD-maiden edustajille avoimen hallinnon periaatteiden mukaista, osallistavaa Äänekosken kaupunkistrategiaansa, Äänekoski-ilmiötä.
Neljä ihmistä keskustelemassa.

Viime viikolla valtiovarainministeriön isännöimän kaksipäiväisen OECD Working Party on Open Government -kokouksen yhteydessä järjestettiin brunssitilaisuus, jossa Äänekosken kaupunkistrategiaa OECD-maiden edustajille esittelivät hallintojohtaja Aleksi Heikkilä ja viestintäsuunnittelija Suvi Kallioinen.

Suomi on avoimen hallinnon aktiivinen edistäjä kansainvälisesti, ja Suomen vahvuus on strateginen ymmärrys avoimuuden tärkeydestä. Brunssin teemana oli Finnish Good Practices on Open Government eli esillä olivat hyviä suomalaisia käytäntöjä avoimesta hallinnosta.

Äänekosken kaupungin strategian eli Äänekoski-ilmiön lisäksi brunssilla oli esillä Valtiokonttorin avoimen hallinnon sivustot (https://www.tutkihallintoa.fi, tutkiavustuksia.fi ja https://tutkibudjettia.fi), ministeriötason avoimuuden edistäminen ja demokratiatyö sekä Oulun kaupungin avoimuuden kokonaisvaltainen edistäminen.

Kaksi esittelijää messupisteellä.

Aktiiviset asukkaat herättivät ihastusta

Helsingin Säätytalolla brunssitilaisuuteen osallistui noin 30 OECD-maiden edustajaa muun muassa Brasiliasta, Kanadasta, Iso-Britanniasta, Islannista, Espanjasta, Saksasta, Turkista, Norjasta ja Latviasta.

– Keskusteluissa näiden OECD-maiden edustajien kanssa nousi kiinnostavaksi erityisesti se, kuinka meillä Äänekoskella niin moni asukas on saatu osallistumaan strategiatyöhön aivan prosessin alusta lähtien. Ja että meillä osallistetaan asukkaita aidosti ja monella eri tavalla ja monella eri tasolla, hallintojohtaja Aleksi Heikkilä kertoo.

– Ilmeisesti kuitenkin suurin syy, miksi pääsimme kertomaan Äänekosken strategiatyöstä kansainväliselle yleisölle, lienee se, kuinka itse strategiaan on listattu esimerkkitekoja asukkaille ja jopa yrityksillekin. Meillä kaupunkistrategian toteuttamiseksi voi jokainen tehdä jotakin, Heikkilä sanoo.

Vaikutuksen kuulijoihin teki se, kuinka Äänekoskella tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat tehneet avoimen hallinnon periaatteiden mukaisen strategian ja kuunnelleet strategian laatimisessa asukkaita.

– Äänekoskella on asetettu tavoitteet korkeiksi, kuten se, että meillä asuu Suomen onnellisimmat ihmiset ja että tavoittelemme hiilineutraaliutta vieläpä muuta maata nopeammin. Myös esimerkiksi lasten ja nuorten yrittäjyyskasvatus, joka meillä Äänekoskella on jo nyt huippuluokkaa, herätti ihastusta ja uteliaisuutta, Heikkilä kertoo.

Parhaillaan ollaan rakentamassa strategian toteutumisen seuraamisen mittaristoa. OECD-kokousvieraita kannustettiin tutustumaan siihen ilmiö-sivustolla sen valmistuttua kesään mennessä.

”Avoimuus ei ole vain yksittäisiä tekoja”

– Kollega toisesta OECD-maasta totesi viime viikolla, että Suomen vahvuus avoimessa hallinnossa on strateginen ymmärrys. Siitä hän on meille kateellinen. Jos puuttuu laajasti jaettu käsitys siitä, miksi ylipäätään hallinnon avoimuus on tärkeää, on vain yksittäisiä toimenpiteitä vailla vaikutuksia, valtiovarainministeriön avoimen hallinnon työryhmän yksikön päällikkö, finanssineuvos Katju Holkeri toteaa.

OECD-kokouksen yhteydessä haluttiin esitellä Suomen hyviä käytäntöjä avoimuuden edistämisessä, ja mukaan pyydettiin Oulun ja Äänekosken kaupungit. Suomen hyvistä konkreettisista esimerkeistä on iloa myös maan rajojen ulkopuolella.

– Näitä kaupunkeja yhdistää se, että molemmissa hallinnon avoimuus on kokonaisvaltainen toimintatapa, eikä vain yksittäisiä tekoja, Holkeri sanoo. – Oulu ja Äänekoski ovat hienoja esimerkkejä, koska avoimuus näkyy sekä strategioissa että teoissa. Kun on näkemystä, miksi asia on tärkeä, saadaan aikaiseksi myös toimia, jotka konkreettisesti vievät eteenpäin.

Tällä viikolla on vietetty kansainvälistä avoimen hallinnon viikkoa (Open Government Week).

– Melkein 80 maata edistää avointa hallintoa yhteisessä kumppanuushankkeessa (Open Government Partnership), mutta vain ani harvalla niistä työ koskee koko julkista sektoria. Suomessa kunnilla on ollut vahva rooli työssä jo alusta asti, Holkeri sanoo.

Katju Holkeri esittelypisteellä.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, 040 823 7921, aleksi.heikkila@aanekoski.fi

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Katju Holkeri, 0295 530 087, katju.holkeri@vm.fi

Lisätietoa OECD:n avoimen hallinnon sisällöistä: https://www.oecd.org/gov/open-government/

Säätytalo.
Muokattu 10.6.2022