Äänekosken kaupunki liittyy Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2021 alkaen

Jyväskylän kaupunki vastaa jatkossa kaikista ympäristöterveydenhuollon palveluista myös Äänekosken kaupungin alueella. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on yksilöön, väestöön, eläimiin ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. 

Ympäristöterveydenhuolto huolehtii seuraavista kunnille kuuluvista tehtävistä:

 • Elintarvikevalvonta (esim. elintarvikehuoneistojen tarkastukset ja ruokamyrkytysten hoitaminen)
 • Terveydensuojeluvalvonta (esim. talousveden valvonta, koulujen tarkastukset ja sisäilma-asiat)
 • Eläinlääkintähuollon tehtävät (eläinsuojelu, eläintautivalvonta, peruseläinlääkäripalvelut ja kiireinen eläinlääkärinapu. Kiireinen eläinlääkärinapu myös virka-ajan ulkopuolella).
 • Tupakka- ja lääkelain mukaiset valvontatehtävät (esim. tupakan myyntiluvat ja asumisosakeyhtiöiden tupakointikiellot).

Äänekoskelle ei perusteta omaa toimipistettä, vaan palvelut tuotetaan Jyväskylästä samoin kuin muihin yhteistoiminta-alueen kuntiinkin. Suurin osa ympäristöterveydenhuollon palveluista voidaan hoitaa nykyään sähköisesti, puhelimitse tai paikan päällä kohteessa. Ympäristöterveydenhuollon toimipiste sijaitsee Jyväskylässä Rakentajantalolla, osoitteessa Hannikaisenkatu 17.

Eläinlääkintähuollon päiväaikaisten praktiikkapalvelujen osalta solmitaan Laukaan kunnan kanssa yhteistoimintasopimus. Eläinlääkäripalvelut hoituvat siis kuten tähänkin saakka Laukaan kunnaneläinlääkärin toimesta. Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävät hoidetaan jatkossa Jyväskylästä.Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue kattaa ensi vuoden alusta alkaen 10 kunnan alueen (Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski).

Lisätiedot Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon palveluista: https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ymparistoterveys.


Lisätietoja:
ympäristöterveyspäällikkö Hanna Yksjärvi, p. 014 266 2376, hanna.yksjarvi[at]jyvaskyla.f

Uutinen julkaistu 18.12.2020, muokattu 1.11.2021 klo 13:56

Uutisia Äänekoskelta

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023