Äänekosken kaupunki liittyy Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2021 alkaen

Jyväskylän kaupunki vastaa jatkossa kaikista ympäristöterveydenhuollon palveluista myös Äänekosken kaupungin alueella. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on yksilöön, väestöön, eläimiin ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. 

Ympäristöterveydenhuolto huolehtii seuraavista kunnille kuuluvista tehtävistä:

  • Elintarvikevalvonta (esim. elintarvikehuoneistojen tarkastukset ja ruokamyrkytysten hoitaminen)
  • Terveydensuojeluvalvonta (esim. talousveden valvonta, koulujen tarkastukset ja sisäilma-asiat)
  • Eläinlääkintähuollon tehtävät (eläinsuojelu, eläintautivalvonta, peruseläinlääkäripalvelut ja kiireinen eläinlääkärinapu. Kiireinen eläinlääkärinapu myös virka-ajan ulkopuolella).
  • Tupakka- ja lääkelain mukaiset valvontatehtävät (esim. tupakan myyntiluvat ja asumisosakeyhtiöiden tupakointikiellot).

Äänekoskelle ei perusteta omaa toimipistettä, vaan palvelut tuotetaan Jyväskylästä samoin kuin muihin yhteistoiminta-alueen kuntiinkin. Suurin osa ympäristöterveydenhuollon palveluista voidaan hoitaa nykyään sähköisesti, puhelimitse tai paikan päällä kohteessa. Ympäristöterveydenhuollon toimipiste sijaitsee Jyväskylässä Rakentajantalolla, osoitteessa Hannikaisenkatu 17.

Eläinlääkintähuollon päiväaikaisten praktiikkapalvelujen osalta solmitaan Laukaan kunnan kanssa yhteistoimintasopimus. Eläinlääkäripalvelut hoituvat siis kuten tähänkin saakka Laukaan kunnaneläinlääkärin toimesta. Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävät hoidetaan jatkossa Jyväskylästä.Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue kattaa ensi vuoden alusta alkaen 10 kunnan alueen (Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski).

Lisätiedot Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon palveluista: https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ymparistoterveys.


Lisätietoja:
ympäristöterveyspäällikkö Hanna Yksjärvi, p. 014 266 2376, hanna.yksjarvi[at]jyvaskyla.f

Muokattu 1.11.2021