Äänekosken kaupungin yritystietorekisteriin voi nyt ilmoittaa yhteystiedot julkisten hankintojen kilpailutuksia varten

Mikäli Äänekosken kaupungin julkiset hankinnat kiinnostavat ja haluat olla mukana niitä koskevissa tarjouskilpailuissa, voit jättää yrityksesi tiedot Äänekosken julkisten hankintojen yritystietorekisteriin ja ilmoittaa toimialakategoriat, joista yrityksesi on kiinnostunut. Tietoja voidaan hyödyntää tarjouskilpailuista tiedottamiseen sekä tarjouskilpailua edeltävien markkinavuoropuheluiden järjestämisessä.

Äänekosken kaupungin yritystietorekisterin tarkoituksena on helpottaa julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin liittyvän tiedon saatavuutta sekä kaupungin että alueen yritysten kannalta. Rekisterin avulla kaupunki saa jo valmisteluvaiheessa paremman käsityksen potentiaalisesta tarjoajakentästä ja pystyy aiempaa järjestelmällisemmin tiedottamaan yrityksiä tarjouskilpailuiden ajankohtaisuudesta. 

Yritykset puolestaan voivat saada tiedon tarjouskilpailuista heti niiden käynnistyessä ja myöskin päästä mukaan rajoitettuihin hankintamenettelyihin, joihin yrityksiä ei välttämättä huomattaisi kutsua ilman rekisteristä saatavaa tietoa.

llmoittautumislomakkeessa pakollisia tietoja ovat yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite. Lomake tietojen jättämiseen löytyy Äänekosken kaupungin kotisivuilta täältä

Lisätietoja:

Hankinta-asiantuntija Henriikka Mäkelä, 040 480 1074, henriikka.makela@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 17.3.2022, muokattu 2.5.2023 klo 09:42

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023