Äänekosken kaupungin uudet yhteisöohjaajat ovat nuoria varten

Äänekosken kaupunki palkkasi nuorille suunnatuilla testamenttivaroilla kaksi yhteisöohjaaja Äänekosken ja Suolahden yhtenäiskouluille. 
Kaksi nauravaa ihmistä.

– Työsuhteet ovat nyt määräaikaisia kahdeksi vuodeksi eteenpäin, mutta tavoitteen on, että pesteille saataisiin myöhemmin jatkoa, opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä sanoo.

– Kouluterveyskyselyiden perusteella iso osa lapsista ja nuorista kokevat koulussa ulkopuolisuuden tunnetta. Koulun arki on kiireistä ja usein aikuisilla ei ole riittävästi aikaa pysähtyä keskustelemaan, kohtaamaan oppilaita aidosti. On tärkeää, että oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa niihin asioihin, jotka he kokevat koulussa tärkeiksi, Härtsiä toteaa.

Yhteisöohjaajia ei juurikaan ole muiden kaupunkien peruskouluissa, vaikka samanlaista työtä eri nimikkeillä on toki tehty kouluissa jo pitkään, esimerkiksi koulunuorisotyönä.

Nuorilla on aikuisen nälkää

Maaliskuun alussa yhteisöohjaajina Äänekoskella aloittivat Marjut Haapasaari ja Tuomo Laulainen. Molemmat ovat koulutukseltaan sosionomeja ja heillä on vankkaa työkokemusta nuorten kanssa työskentelemisestä.

Suurimman osan työajastaan yhteisöohjaajat ovat yhtenäiskouluilla ja pitävät tarvittaessa teematunteja, luokkien ryhmäytymistehtäviä, yhteistä välituntitekemistä tai auttavat vaikkapa kiusaamis- tai ilmapiiriongelmissa.

– Tärkein työmme on kohdata nuoria. Nuoret ovat tämän työn keskiössä, me olemme heitä varten, Laulainen tiivistää.

– Koetamme lisätä koulujen viihtyvyyttä erilaisin keinoin, Haapasaari kuvailee. – Tavoitteena on myös kaupunkistrategian mukaisesti tarjota nuorille matalan kynnyksen vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä sinne arkeen osallistavaa tekemistä. Nuorten toiveista ammennetaan ja nuoret pääsevät itse vaikuttamaan siihen, mitä heille järjestetään.

– Nuorilla on paljon sellaista aikuisen nälkää. Aikuiset eivät oikein aina ehdi pysähtyä jokaisen nuoren kohdalle. Me yhteisöohjaajina tulemme siinä mukaan ja meillä on aikaa nuoria varten. Meidän työmme lähtee nuorten tarpeista, Laulainen sanoo.

– Nuorilla on ollut ongelmia jo ennen koronaakin, mutta kyllä korona-aika on yleisesti lisännyt nuorten yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia, kun ryhmät on pidetty erillään, eikä osallistavia asioita ole voitu tehdä, Haapasaari kertoo.

Myös vapaa-ajalla nuorten tapaaminen on tärkeää ja yhteisöohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä nuorisotyön kanssa.

– Se, että näkee nuoria myös koulun ulkopuolella, syventää yhteyttä, Haapasaari sanoo.

Laulainen on itsekin Suolahdesta kotoisin ja tuntee paikat ja ihmiset entuudestaan. – Aina on säilynyt tiivis yhteys tänne. Ja Suolahden uusi yhtenäiskoulu tarjoaa kyllä hulppeat puitteet.

– Äänekoskella on muutenkin sellainen positiivinen höyry ja innovatiivinen meininki. Täällä halutaan ottaa asukkaita mukaan yhteiseen tekemiseen, Haapasaari toteaa.

Tuomo Laulainen ja Marjut Haapasaari.

Lisätietoja:

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, 020 632 3000, ville.hartsia@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 4.4.2022

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023