Linkki vastaa nyt seitsemän kunnan joukkoliikenteestä

Mainoskuva: Linkki on nyt entistä laajempi!
Linkin toiminta laajeni 2024 Jyväskylä–Laukaa–Muurame -alueelta ympäristökuntiin Äänekoskelle, Hankasalmelle ja Petäjävedelle. Äänekosken liikenne toimii vielä 2.6.2024 saakka nykyisellään. Äänekosken liikenne kilpailutetaan talven aikana ja kesällä kilpailutuksen voittaneet liikennöitsijät aloittavat liikennöinnin Äänekoskelle Linkki-brändin mukaisella ajokalustolla.

Keväällä 2024 tapahtuvaa

 • Äänekosken ja Hankasalmen liikenne toimii kesäliikenteen käynnistymiseen eli 2.6. saakka entisenä, eli ELY-keskuksen kilpailuttamana seutuliikenteenä.
 • Toivakan ja Jyväskylän välillä on ajettu useamman vuoden ajan ostopalveluna Linkki-linjoja 38, 38R ja 38K. Tämä liikenne jatkuu toistaiseksi entisellään.
 • Petäjäveden ja Jyväskylän välinen liikenne on markkinaehtoista joukkoliikennettä, jossa liikennöitsijänä jatkaa Matka Mäkelä Oy. Liikennöintiin ei näillä näkymin ole tulossa muutosta.
 • Äänekosken liikenteen kilpailuttaminen, uusi liikennöitsijä selviää viimeistään 3/2024.
 • Hankasalmen liikenteen kilpailuttaminen, uusi liikennöitsijä selviää viimeistään 3/2024.
 • Matkustus seutuliikenteessä edelleen Matkahuollon lipuilla tai liikennöitsijöiden omilla lipputuotteilla. Linkin Waltti-matkakortilla voi toistaiseksi matkustaa vain Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueella.
 • Maksuvyöhykkeet uudelle Linkki-alueelle päätetään joukkoliikennelautakunnassa 2/2024.
 • Lipputuotteet ja hinnat päätetään joukkoliikennelautakunnassa keväällä 2024.
 • Lipunmyyntipisteverkostoa tarkastellaan ja myyntipisteitä lisätään mahdollisuuksien mukaan
 • Aikataulu- ja lippuinformaatio löytyy edelleen parhaiten seutuliikenteen liikennöitsijöiden ja Matkahuollon nettisivuilta.
 • Linkki-palvelupiste (Asemakatu 7 Jyväskylä) neuvoo ja ohjaa mahdollisuuksien mukaan myös seutuliikenteen asioissa

Kesäliikenne 2024

 • Käynnistyy maanantaina 3.6.
 • Kilpailutuksen voittaneet liikennöitsijät aloittavat liikennöinnin Äänekoskelle ja Hankasalmelle Linkki-brändin mukaisella ajokalustolla.
 • Vuorotarjontaan ei alkuvaiheessa muutoksia.
 • Waltti-lipputuotteet ja -maksuvyöhykkeet käyttöön koko alueella.
 • Samat digitaaliset palvelut (reittiopas, lähimaksu, mobiilisovellukset) käyttöön koko Linkki-alueella.
 • Matkaketjut sujuvoituvat, kun Waltti-lipulla voi matkustaa koko Linkki-alueella, sekä seutuliikenteessä, paikallisliikenteessä että markkinaehtoisessa liikenteessä.

Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa toteutetaan kesäliikenteen 2024 alussa linjastouudistus, jonka yhteydessä osa linjanumeroista ja reiteistä muuttuu. Joukkoliikenteen yleistä palvelutasoa parannetaan mm. uuden sähköautokaluston käyttöönotolla ja vuorotarjontaa parantamalla. Myös uudet Super-Linkit aloittavat liikennöinnin suosituimmilla joukkoliikenteen reiteillä.

Aluelaajennus on osa valtion ja kuntien MAL-yhteistyötä

Linkki-alueen laajentamisen taustalla on Jyväskylän kaupunkiseudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeva MAL-sopimus, joka on solmittu kuntien ja valtion kesken.

MAL-sopimuskaudella 2021–23 tehtiin joukkoliikennealueen laajentamista koskeva selvitys, jonka mukaan joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajentamiselle oli edellytykset. Yhteistyön arvioitiin edistävän lähes kaikkia MAL-sopimuksessa joukkoliikenteen kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Selvitys tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa  MAL-alueen kuntien ja ELY-keskuksen kanssa.

Selvityksessä joukkoliikennepalveluita tarkasteltiin Linkin toimivalta-alueeseen kuuluvien kuntien (Jyväskylä, Laukaa ja Muurame), liittymistä pohtivien kuntien (Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski) sekä ELY-keskuksen näkökulmasta.

Selvityksen perusteella kunnista Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka ja Äänekoski päättivät yhdistyä Linkin viranomaisalueeseen. Jyväskylä, Laukaa ja Muurame hyväksyivät kukin osaltaan liittymisen, ja Jyväskylän kaupungin toimimisen joukkoliikenteen järjestämisen vastuukuntana. Jyväskylän seudun tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-aluetta koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.1.2024.

Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Äänekoski, Petäjävesi, Toivakka ja Hankasalmi ovat allekirjoittaneet keskinäisen yhteistoimintasopimuksen, jossa on sovittu Jyväskylän seudun tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toiminnan tavoitteista, tehtävistä, yhteisistä työryhmistä, toimielimestä, talouden seurannasta, kustannusten jakamisesta, sopimuksen seurannasta sekä mahdollisesta toimivalta-alueesta irtautumisesta.

Uutinen julkaistu , muokattu 16.1.2024 klo 13:05

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.