Yhteisöpuutarha

Hyvinvointia ja terveyttä tukeva Elonkierto -yhteisöpuutarha Piilolanniemessä, os. Eerolankatu 12, Äänekoski

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke on rakentanut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Kuhnamon rantaan Elonkierto -yhteisöpuutarhaa. Piilolanniemen alue on ensimmäinen Suomessa toteutuva, laajamittainen ja kunnallinen Green Care -projekti. 
Kuvassa Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen mahdollistajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski - Suomen liitto ja Äänekosken kaupunki.

Kokonaisuutena puutarha lisää luontoperustaisten hyvinvointipalvelujen saavutettavuutta eri ikäryhmien sekä yksilöllisten tarpeiden näkökulmasta. Rakentamisvaiheessa kyetään jo tukemaan yhteisötason kestävää toimintaa: puutarha valmistuu suureksi osaksi paikallisen yhteisön oman ja oppilaitostyön tuloksena. 

Projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on monipuolistaa palveluita sekä toimia esimerkkinä alueen lähiympäristön potentiaalista: asukkaille tarjoutuu uusia vaihtoehtoja toimia kestävämmin sekä samalla todellinen oppimisympäristö sopeuttaa omaa toimintaansa kohti kestävämpiä valintoja. 

Elonkierto -puutarha on valmistuttuaan ainutlaatuinen esimerkki jakamis- ja kiertotalouden alustasta, jossa yhdistyy kaikki neljä kestävän kehityksen osa-aluetta: kulttuurinen, ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Lue täältä yhteisöpuutarhan esite

Puutarhan kyltit:
Infoa puutarhasta (kyltti 1 teksti) (kyltti 1 ääni, tulossa),
ilmastonmuutoksesta (kyltti 2 teksti) (kyltti 2 ääni, tulossa) sekä
pölyttäjistä ja luonnonmonimuotoisuudesta (kyltti 3 teksti) (kyltti 3 ääni tulossa).

Kuvassa erilaisia luontoon ja puutarhanhoitoon liittyviä toimia, vesimaisemaa sekä eri ikäisiä ihmisiä.

Elonkierto ja Green Care

Luontolähtöisten menetelmien hyödyntäminen, esimerkiksi osana eri ikä- ja kuntoutujaryhmien sosiaali- ja terveyspalveluita, on todettu sekä taloudelliseksi että vaikuttavuudeltaan hyviksi toimiksi. Luontoon tiiviisti kytkeytyvät menetelmät auttavat tutkitusti ihmisiä niin fyysisessä kuin psyykkisessä voimaantumisessa. Äänekosken puutarhan monipuoliset toiminnot tarjoavat käyttäjilleen muun muassa mahdollisuuksia oppia uusia taitoja, luoda tilaa erilaisille ajattelu- ja toimintatavoille sekä avata asioiden syvempiä merkityksiä. Yhdessä työskentely lisää sosiaalisuutta ja vähentää ennakkoluuloista johtuvaa syrjintää. Laitosympäristössä asuvalle lähellä oleva puutarhaympäristö luo uudenlaista aktiivisuutta, osallisuutta sekä luonnonläheistä elämyksellisyyttä.

Puutarhan rakenne ja toiminnallisuus

Puutarhan pinta-ala on 1,2 hehtaaria ja se muodostuu kolmesta toiminnallisesti erilaisesta puutarhasta: hyöty- ja oppipuutarhasta, pörriäispuutarhasta sekä aisti- ja terapiapuutarhasta. Näistä kutakin on mahdollista hyödyntää joustavasti jokaisen yksilön tai ryhmän tarpeet huomioiden. Kunkin osapuutarhan erityispiirteet luovat toimintaympäristön tavoitteelliselle, ammattimaiselle ja vastuulliselle lähihyvinvointipalvelulle: alue luo, tukee ja ylläpitää yksilöllistä ja/tai yhteisöllistä hyvinvointia sekä terveyttä.

Aisti- ja terapiapuutarha on tarkoitettu erityisesti ikäihmisten ja erityisryhmien hyvinvoinnin tukemiseen ja terapeuttiseen puutarhatoimintaan. Pörriäispuutarha tukee koko yhteisön ekologista luontoyhteyttä ja oppimista. Hyöty- ja oppipuutarha palvelee oppimista, kotoutumista, terapeuttista puutarhatoimintaa ja yhteisöllistä ruokataloutta. Rantaraitti tarjoaa sosiaaliset puitteet yhteisölliselle virkistymiselle. Myös esteettömän liikkumisen tarpeet on otettu suunnittelussa huomioon. Kasvillisuus on valittu tukemaan ekosysteemiä sekä tarjoamaan pölyttäjille mesikasveja.

Kuvassa ilmakuvaa Piilolanniemen yhteisöpuutarhan sijoittumisesta sekä piirretty luonnossuunnitelma.

Puutarhan muut palvelut ja suunnittelija

Puutarha vahvistaa lähi- ja luomuruoan tuotannon edistämistä, tuo oppilaitokset ja biotalouden monipuoliset näkökulmat lähelle kuntalaisia.

Elonkierto -puutarhan on suunnitellut maisema-arkkitehti Suvi Pohjola-Stenroos Axina Oy:sta Lohjalta. Kunkin puutarhanosan suunnittelu soveltaa keskeisiä ympäristöpsykologian, kiertotalouden ja kestävän kehityksenperiaatteita.

Kuvassa kairataan maasta multanäytettä sekä käännetään maata traktorilla. Naiset rakentavat puusta viljelylaatikkoa.

Puutarhalla tapahtuu

Oppi- ja hyötypuutarhassa viljelylaatikot ovat olleet ahkerassa käytössä, ja osioon on istutettu hedelmäpuita sekä marjapensaita. Hyötypuutarhan erikoisuutena on nk. "yrttikumpu" ja se vihertyy vaiheittain. Pörriäispuutarhan "perennakehän" kasvit ovat asettuneet "juurilleen" ja valmistautuvat uuteen kasvukauteen. Sitä odottavat myös puutarhan mehiläiset.

Äänekosken kuntouttavalla työtoiminnalla on ollut iso rooli laatikkoviljelyn ylläpidossa ja hyötykasvien istutuksessa. Muun muassa pörriäispuutarhan istutuksia ovat tehneet Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (Poken) luonto- ja ympäristöalan perustutkinto-opiskelijat. Mehiläispesät puutarhalle tarjoaa Anssi Hiekkala.

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme!   

Puutarhan tekijät kuvassa: Poken opiskelijat sekä kuntouttava työtoiminta.

Katso myös muut Äänekoskena kaupungin viheralueet ja puistot. Myös näillä alueilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta, asukkaiden osallisuutta ja mahdollisuuksia omatoimiseen viljelyyn.

Lisätietoja: 

Ilmastokoordinaattori
Juho Liimatainen
040 681 8813
juho.liimatainen@aanekoski.fi

Äänekosken kaupungin starttivalmentaja
Ville Irtamo
0400 115 682
ville.irtamo@aanekoski.fi

Kuntouttava työtoiminnan (Keski-Suomen hyvinvointilalue) ohjaaja
Ira Oksanen
040 358 0916
ira.oksanen@hyvaks.fi

Kestävä kehitys