Kuntien yhteistoiminta

Äänekosken kaupunki osallistuu kuntien väliseen yhteistoimintaan. Osa kuntien yhteistoiminnasta on lakisääteistä, osa vapaaehtoista. Yhteistoiminnan oikeudellisena muotona voi olla esim. kuntayhtymä tai ns. vastuukuntamalli.

Kuntayhtymät

Äänekosken kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

Kuntayhtymien toiminnasta kerrotaan niiden omilla www-sivuilla. Sivuilta on saatavilla myös kunkin kuntayhtymän perussopimus, jossa on sovittu mm. jäsenkuntien osallistumisesta päätöksentekoon.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toiminta päättyi 31.12.2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa 1.1.2023 lukien Keski-Suomen hyvinvointialue. Hyvinvointialue ei ole kuntayhtymä eikä Äänekosken kaupungilla ole muutakaan asemaa hyvinvointialueen päätöksenteossa tai taloudenpidossa.

Muu yhteistoiminta

Äänekosken kaupunki on osapuolena seuraavissa kuntien välisissä yhteistoimintasopimuksissa:

Joukkoliikenne

Jätehuolto

Maaseutuelinkeinot ja maaseutuhallinto

Pelastustoimi (Keski-Suomen pelastuslaitos)

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukainen toiminta päättyi 31.12.2022. Pelastustoimen järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa 1.1.2023 lukien Keski-Suomen hyvinvointialue.

Ympäristöterveydenhuolto

Lisätietoja

Hallintojohtaja
Aleksi Heikkilä
040 823 7921
aleksi.heikkila@aanekoski.fi

Hallinto ja talous