Ostolaskut

Äänekosken kaupungin ostolaskut, kuvaus poiminnasta ja tehdyistä rajauksista.

Tiedot on poimittu kaupungin taloudenohjausjärjestelmästä kirjausrivitasolla (summat ilman arvonlisäveroa).

Aineisto sisältää Äänekosken kaupungin palveluiden ja tarvikkeiden ostot. Aineistossa ovat mukana myös suoraan käyttöomaisuuteen kirjatut ostot.

Aineistoon on poimittu tiedot ostoreskontran kirjauslajin ja toimittajanumeron perusteella. Mukaan on otettu tietosuojan varmistamiseksi vain toimittajat, joilla on järjestelmään merkitty Y-tunnus. Aineisto ei sisällä kaupungin sisäisiä eriä eikä maksumääräysten kautta tulleita kirjauksia.

Aineistoa ei voi suoraan verrata kaupungin talousarvioon eikä toteutuneisiin kustannuksiin.

Toteutus: Äänekosken kaupunki, talous- ja tietohallintopalvelut

Lisätietoja: hankinta@aanekoski.fi

CSV-tiedosto julkaistaan kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Vuoden 2023 CSV-tiedosto

Hallinto ja talous