Osallistu ja vaikuta

Haluaisitko olla mukana vaikuttamassa asioihin Äänekoskella? Yleisten vaalien lisäksi kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Äänekosken kaupungilla on käytössä myös osallistava budjetointi, jossa kylät itse linjaavat hankkeet ja sitoutuvat niihin. Virallisen palautekanavan kautta voi antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia kaupungille palveluista tai ilmoittaa havainnoista. Kaupunkistrategian toteutumista seuraamalla Äänekoskilmiö-sivustolla asukkaat voivat jättää ilmiöideoita tai -tekoja. Asukkaiden kehitysideoita eli ilmiöideoita käsitellään säännöllisesti Äänekosken kaupungin kehitystyöryhmän kokouksissa.