Äänekoski-ilmiö

Äänekoski toteuttaa kaupunkistrategiaansa Äänekoski-ilmiötä rohkean avoimesti ja yhdessä asukkaiden kanssa. Kaikki on kutsuttu mukaan toteuttamaan strategian mukaisesti hyvää elämää, kestävää ympäristöä ja vaikuttavia elinkeinoja - osallistavan strategian kolmea päätavoitetta.

Äänekosken kaupunkistrategia Äänekoski-ilmiö 2022-2028

Äänekoski-ilmiösivusto

Äänekosken kaupunkistrategian toteuttamiseen on kutsuttu kaikki mukaan. Äänekosken osallistava ja avoimen hallinnon periaatteiden mukaisen kaupunkistrategian 2022-2028 eli Äänekoski-ilmiön toteutumista tehdään näkyväksi ilmiö-sivustolla

Äänekosken kaupungin avoimen hallinnon periaatteiden mukainen ja asukkaita ja alueen yrityksiä osallistava strategia on päässyt mm. valtiovarainministerön mallioppilaana esittelemään työtä mm. OECD-maiden edustajille. Äänekoski-ilmiö kiinnosti myös valtakunnallisesti Kuntamarkkinoilla.

Näin Äänekosken kaupunki rakentaa ilmiötä yhdessä asukkaiden kanssa

Ympäristötoimi: 

 • Kunnostussuunnitelmat, kuten Pyhäjärven valuma-alueen kunnostussuunnitelman laatiminen
 • Asukkaiden kuulemistilaisuudet
 • Roskienkeruukampanjat ja -tapahtumat

 Opetuksen ja kasvatuksen toimiala:

 • Asiakasraati
 • Asianomaisten kuulemiset
 • Teemalliset keskustelutilaisuudet
 • Lausuntopyynnöt nuorisovaltuustolta
 • Asiakastyytyväisyyskyselyt
 • Vanhempainillat
 • Vanhempainvartit ja arviointikeskustelut
 • Koulujen ja päiväkotien projektit ja toimintapäivät
 • Oppilaiden osallistaminen koulun arjessa
 • Lapset puheeksi -menetelmän käyttö
 • Käyttäjien osallistaminen palvelujen suunnittelussa
 • Varhaiskasvatuskeskustelut
 • Ruokapalveluiden asiakaskyselyt
 • Mikä v***ttaa -kuulemistilaisuudet nuorille

Elinvoimayksikkö:

 • Elinkeinoelämän foorumi
 • Yrittäjien aamukahvit
 • Äänekoski Äksön -tapahtumat
 • Matkailutoimijoiden aluetapaamiset
 • Teemapuisto-kysely ja lapsiraati
 • Vapaa-ajan asukkaiden oma Facebook-ryhmä
 • Visit-lähettiläät
 • Kyläparlamentti ja osallistava budjetointi
 • Asukastyytyväisyyskyselyt
 • Muuttajatutkimus
 • Yritystyytyväisyyskysely
 • Strategian jalkautustilaisuudet yrityksille
 • Kaupunkireittien suunnittelutyöpajat
 • Hankintailtapäivät

Maankäyttöpalvelut:

 • Kaavoitamisen iltapäivät
 • Yritysvaikutusten arvioinnit kaavahankkeissa
 • Asukasillat

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut:

 • Kulttuurifoorumi
 • Liikuntafoorumi
 • Seurafoorumi
 • Kyläillat
 • Osallistava budjetointi
 • Ilmiökahvit

Ilmiömittari kertoo miten olemme tänään yhdessä onnistuneet

Äänekosken kaupunki haluaa myös seurata mittaamalla strategiansa toteutumista ilmiömittarin avulla. Mittarin lukemiin voi jokainen asukas vaikuttaa vastaamalla kuukausittain toteutettaviin ilmiömittarin asukaskyselyihin.

Ilmiömittarin luku syntyy jo valmiiksi kaupungin seuraamista asioista, kuten talousarvion toteutumisesta, verotuloista, koulutustasosta, työllisyydestä ja ilmanlaadusta, sekä kuukausittain toteutettavien asukaskyselyiden vastauksista. 

Ilmiömittarin asukaskysely on vastattavissa ilmiösivustolla jokaisen kuukauden seitsemän ensimmäistä päivää.

Kerro ilmiöideasta tai -teosta

Kaikki on kutsuttu mukaan toteuttamaan Äänekoski-ilmiötä. Haluamme kuulla asukkaiden näkemyksiä siitä, miten voisi omilla teoilla ja ideoilla myötävaikuttaa tavoitteidemme toteutumiseen. Julkaisemme ilmiösivuilla asukkaiden ilmiötekoja ja -ideoita.

 • ILMIÖTEOT: Haluamme tehdä näkyväksi asukkaidemme ilmiömäisiä tekoja, sillä pienilläkin teoilla on merkitystä koko kaupungin hyvinvointiin.
 • ILMIÖIDEAT: Asukkaiden kehitysideoita eli ilmiöideoita käsitellään säännöllisesti Äänekosken kaupungin kehitystyöryhmän kokouksissa. Ideoita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ja ideasta riippuen joko kaupungin investointeina tai erilaisten yhteistyöhankkeiden kautta. 

Jaa oma ideasi täällätai tutustu muiden äänekoskelaisten ideoihin täällä.

Kerro se tarralla!

Äänekosken yrittäjät voivat laittaa Me olemme ilmiö! -tarran näkyviin toimitiloihinsa ja jakaa esim. somessa tiedon siitä, että haluavat olla mukana rakentamassa hyvää elämää Äänekoskella. Tarroja voi hakea kaupungintalon aulasta tai yritysnuevojilta. Lue lisää tarrakampanjasta täältä.

Äänekoski-ilmiö tehdään näkyväksi verkossa ja somessa

Voit seurata Äänekoski-ilmiön toteutumista ilmiösivustolla ilmio.aanekoski.fi. Somessa Äänekoski-ilmiötä voi seurata kaupungin some-kanavissa tai merkinnöillä #AanekoskiIlmio ja #IlmiöTeko.

LISÄTIETOJA:

Viestintäsuunnittelija Suvi Kallioinen, 040 621 2653, suvi.kallioinen@aanekoski.fi

Osallistu ja vaikuta