Äänekosken kaupungin ilmoituskanava

Olemme sitoutuneet toimimaan läpinäkyvästi ja avoimesti. Tästä syystä ja lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi käytämme ulkopuolisen kumppanin ylläpitämää nimetöntä ilmoituskanavan, joka mahdollistaa epäiltyjen väärinkäytösten raportoinnin.

Äänekosken kaupunki noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja hyväksyttyjä menettelytapoja. Arvojamme ovat muun muassa oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Tämän ilmoituskanavan ohjeen tarkoituksena on kuvata, kuinka kaupungin työntekijät ja kaupungin sidosryhmät kuten tavarantoimittajien ja palveluntuottajien henkilöstö voivat ilmoittaa kaupunkiin sovellettavien EU- tai kansallisten lakien vastaisesta toiminnasta. Lisäksi ohjeen tarkoituksena on varmistaa ilmoitettujen epäilysten asianmukainen käsittely ja selvittäminen.

Ilmoituskanavaan

Osallistu ja vaikuta