Kuntien yhteistoiminta

Tällä sivulla kerrotaan Äänekosken kaupungin osallistumisesta kuntien väliseen yhteistoimintaan. Osa kuntien yhteistoiminnasta on lakisääteistä, osa vapaaehtoista. Yhteistoiminnan oikeudellisena muotona voi olla esim. kuntayhtymä tai ns. vastuukuntamalli.

Kuntayhtymät

Äänekosken kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

Kuntayhtymien toiminnasta kerrotaan niiden omilla www-sivuilla. Sivuilta on saatavilla myös kunkin kuntayhtymän perussopimus, jossa on sovittu mm. jäsenkuntien osallistumisesta päätöksentekoon.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toiminta päättyy 31.12.2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa 1.1.2023 lukien Keski-Suomen hyvinvointialue. Hyvinvointialue ei ole kuntayhtymä eikä Äänekosken kaupungilla ole muutakaan asemaa hyvinvointialueen päätöksenteossa tai taloudenpidossa.

Muu yhteistoiminta

Jätehuolto

Maaseutuelinkeinot ja maaseutuhallinto

Pelastustoimi

Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukainen toiminta päättyy 31.12.2022. Pelastustoimen järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa 1.1.2023 lukien Keski-Suomen hyvinvointialue.

Ympäristöterveydenhuolto

Muokattu 14.11.2022