Johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne

Kaupunginvaltuuston hyväksymä, 1.2.2013 voimaan tullut uusi organisaatiokaavio ja lyhyt kuvaus muutoksen perusteista.

Konserniyhteisöt

Äänekosken kaupunkikonserniin kuuluu emokaupunki (emokunta) sekä konserniyhteisöjä. Konserniyhteisöjä ovat:

- kaupungin osittain tai kokonaan omistamat osakeyhtiöt,

- kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä, ja

- säätiöt, joiden hallintoon kaupunki osallistuu.

Lisätietoja konsernin rakenteesta saa seuraavasta kaaviosta:

Kaavio konserniyhteisöistä (pdf)