Hallinto ja talous

Vuonna 2007 tapahtuneen kuntafuusion keskeisin idea oli siinä, että hallinnon rakenteet voitiin keventää ja yhdistää tehokkaasti. Yhdistyminen toi mukanaan yhdet päätöksenteko- ja hallintoelimet, yhden kassan ja yhden johdon. Samalla  fuusio säilytti suoran kunnallisen demokratian, valtuuston ja lautakunnat lähellä kuntalaisia. 

Äänekosken seutukunta on aiemmin kokeillut myös ns. seutuyhteistyötä, mutta todennut sen tehottomaksi ja byrokratiaa lisääväksi ja sen vuoksi päätynyt yksinkertaiseen  kuntafuusioon.

Äänekosken kaupungin organisaatio rakentui fuusioprosessin aikana siten, että 1.1.2007  toiminta käynnistyi tämän rakenteen mukaisesti. Organisaation toimivuutta ja palvelukykyä testataan ja tarvittaessa muokataan uudelleen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.2.2013 voimaan tullut uusi organisaatiokaavio ja lyhyt kuvaus muutoksen perusteista.