Kirjastoaineiston valinta

Kirjoja siististi riveissä kirjahyllyssä.
Aineistovalintaa ohjaa Laki yleisistä kirjastoista. Lain mukaan yleisen kirjaston tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä sekä lukemiskulttuuria ja monilukutaitoa. 

Lisäksi laki velvoittaa yleistä kirjastoa edistämään mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Aineisto valitaan ammatillisin perustein ottaen huomioon erilaiset näkökulmat ja maailmankatsomukset. Kirjastoon ei valita aineistoa, joka loukkaa ihmisoikeuksia. Ikärajasuositukset huomioidaan aineiston valinnassa ja sijoittamisessa osastoille.

Aineiston valinta

Yleisen kirjaston tehtävänä on ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Kokoelmaa kehitetään siten, että siinä säilyy paitsi ajallinen syvyys myös laadullinen monipuolisuus. Kirjasto seuraa aineiston käyttöä ja reagoi tarvittaessa kysyntään ja käyttötapojen muutoksiin. Myös asiakaskunnan rakenteen muutokset sekä paikalliset ja yleiset yhteiskunnalliset ilmiöt huomioidaan.

Kirjaston kokoelmiin hankitaan kirjoja, lehtiä, elokuvia, pelejä, musiikkia, karttoja ja kielikursseja. Aineistoa hankitaan painettuna tai sähköisenä. Tallennemuodon valinnan ratkaisevat sisältö, hankintahinta ja kysyntä. Kirjastoon hankitaan rajatusti sellaista painettua aineistoa, joka on vapaasti saatavilla verkossa sähköisessä muodossa. Kirjastoon hankitaan vain sellaista aineistoa, jonka tekijänoikeudet sallivat lainauksen tai käytön kirjastossa.

Äänekosken kaupunginkirjasto hankkii kotiseutukokoelmaan Äänekosken aluetta käsittelevää tietokirjallisuutta, av-aineistoa ja alueen lehtiä sekä äänekoskelaisten julkaisemaa kaunokirjallisuutta ja musiikkia.

Osallisuus

Asiakkaat voivat osallistua kirjaston kokoelman kehittämiseen antamalla palautetta, tekemällä hankintaehdotuksia sekä tarjoamalla kirjastoon lahjoituksia. Kokoelmaa koskevat palautteet ja hankintaehdotukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Saatavuus

Kirjaston aineistohaku löytyy osoitteesta https://keski.finna.fi/.

Aineistoa voi lainata ja varata maksutta Keski-kirjastoihin kuuluvista kirjastoista. Kaukolainoista peritään 4 euroa / laina sekä mahdolliset lähettävän kirjaston/arkiston perimät maksut. Uutuuksia hankitaan kysynnän mukaan. Aineiston saatavuutta nopeutetaan tarvittaessa lyhentämällä laina-aikoja tai hankkimalla lisäkappaleita.

Kirjasto tarjoaa asiakkaille pääsyn oman kokoelmansa lisäksi myös muihin kokoelmiin ja kulttuurisisältöihin. Muista kirjastoista voidaan hankkia siirtolainakokoelmia täydentämään kirjaston omaa kokoelmaa.

Lahjoitukset

Kirjasto ottaa vastaan lahjoituksia, mutta pidättää oikeuden päättää, mitä liitetään kirjaston kokoelmaan. Lahjoituksina otetaan vastaan hyväkuntoisia kirjoja tai tallenteita. Vanhoja lehtiä tai vanhentuneita tietokirjoja ei oteta vastaan. Elokuvia tai tietokoneohjelmia sisältäviä tallenteita ei tekijänoikeussyistä voida ottaa lahjoituksina.

Kirjastot