Omatoimiajat Äänekosken kirjastoissa

kortinlukija omatoimikirjautumiselle
Osa Äänekosken kirjastoista on avoinna erikseen asiakaspalveluajalla, jolloin henkilökunta on paikalla, ja lisäksi laajemmalla omatoimiajalla ilman henkilökuntaa. Kirjastojen tiloihin pääsee kirjautumalla sisään KESKI-kirjastokortilla ja siihen liitetyllä PIN-koodilla, jonka saa henkilökohtaisesti kirjastosta.

Omatoimiaikana asiakkaiden käytössä ovat kirjastojen tilojen ja kokoelmien lisäksi seuraavat palvelut:

  • aineiston palautus (automaatilla tai palautusluukkuihin)
  • varatun aineiston nouto ja lainaus automaatilla
  • yleisötietokoneet, tulostus, skannaus ja kopiointi (maksut tulosteista ja kopioista kopiokoneen vieressä olevaan lippaaseen)

Näin pääset sisään kirjastoon omatoimiaikana

1. Syötä kirjastokortti viivakoodilukijan säteelle.

kortinlukija lukee kirjastokortin viivakoodin

2. Näppäile 4-numeroinen pin-koodi.     

kortinlukijaan näpytellään pin-koodi

3. Ulko-ovi avautuu. Sulje ovi perässäsi.

kortinlukija ilmoittaa että ovi on auki

Omatoimikirjautumisen ongelmatilanteissa apua saat pääkirjaston neuvonnasta (puh. 020 632 3283) pääkirjaston aukioloaikoina

Jos olet unohtanut PIN-koodisi, voit saada uuden tekstiviestillä puhelimeesi asioimalla Keski-kirjastojen chatissä tai soittamalla kirjastoon.

Aineiston palauttaminen

Palautettaessa asiakas lajittelee aineiston automaatin ilmoitusten mukaisesti. Kirjaston ulkopuolella oleviin palautusluukkuihin jätetyt aineistot kirjautuvat kirjastojärjestelmään palautetuiksi vasta kun kirjaston henkilökunta on seuraavan kerran paikalla.

Kirjaston sanomalehdet

Omatoimiajan ensimmäinen asiakas voi noutaa kirjaston sanomalehdet tien varresta vaaleasta yhteispostilaatikosta ja tuoda ne sisälle kirjastoon.

Omatoimikäytön ehdot

Konginkankaan ja Sumiaisten omatoimikirjastot sekä Suolahden kirjaston omatoimilehtilukusali

Konginkankaan ja Sumiaisten omatoimikirjastojen asiakkaita ovat automaattisesti kaikki yli 7-vuotiaat, joilla on Keski-kirjastojen kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi.

Huoltajan on mahdollista estää joko Konginkankaan tai Sumiaisten tai molempien omatoimikirjastojen käyttö alle 15-vuotiaan huollettavansa kirjastokortilla. Omatoimikirjaston käytön estämiseksi huoltajan tulee toimittaa tätä tarkoitusta varten oleva lomake mihin tahansa Äänekosken kirjaston toimipisteeseen. Esto on voimassa toistaiseksi tai kunnes huollettava täyttää 15 vuotta. Alle 7-vuotiaat eivät voi käyttää omatoimikirjastoa omalla kirjastokortillaan, vaan he asioivat omatoimiajalla huoltajansa seurassa.

Suolahden kirjaston lehtilukusalinomatoimikäytön ikäraja on 18 vuotta. Alle 18-vuotiaat pääsevät sisään vain täysi-ikäisen asiakkaan seurassa. Omatoimikäyttö Suolahden kirjastossa koskee toistaiseksi vain lehtilukusalia.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Keski-kirjastojen käyttösääntöjä ja asioimaan kirjastossa niin, ettei aiheuta häiriötä muille asiakkaille eikä vahingoita kirjaston tiloja tai kokoelmia. Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki aiheuttamansa vahingot. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan kaikista häiriöistä ja ongelmista kirjastolle. Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003).

Kirjaston käyttö voidaan määräajaksi estää, jos asiakas aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, vaarantaa turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016). Rikkomuksista tehdään tarvittaessa ilmoitus poliisille. Alle 15-vuotiaan asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja.

Asiakas kirjautuu sisään omatoimikirjastoon tai omatoimilehtilukusaliin kirjastokortilla ja PIN-koodilla, joten käyttöoikeus on henkilökohtainen. Jos huoltaja vierailee kirjastossa lasten kanssa, riittää, että vain huoltaja kirjautuu sisään. Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa myös muiden sisään päästämiensä henkilöiden tekemisistä. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sekä sisään tultaessa että poistuttaessa.

Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa kirjastoon yhteystietojensa muuttumisesta ja kirjastokorttinsa katoamisesta. Siihen saakka, kunnes asiakas ilmoittaa kirjastolle korttinsa katoamisesta, asiakas on korvausvelvollinen myös niistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ulkopuolisten käyttäessä asiakkaan korttia.

Kun asiakas kirjautuu sisään omatoimikirjastoon tai omatoimilehtilukusaliin, hänen kirjautumistietonsa tallennetaan kirjaston tietokantaan. Kirjaston tiloissa on tallentava kameravalvonta ja siellä käy myös vartija. Kirjaston kulun- ja kameravalvonta noudattavat tietosuojalakia (1050/2018) ja tietosuojaselosteet ovat nähtävillä kirjastoissa sekä kaupungin verkkosivustolla.

Henkilökunnan palveluajan päätyttyä asiakkaiden on poistuttava kirjaston tiloista. Omatoimiajalle on kirjauduttava uudelleen sisään kirjastokortilla ja PIN-koodilla.

Omatoimiajan päätyttyä asiakkaan tulee poistua kirjastosta viipymättä. Omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan kuulutuksella.

Hätätilanteita varten kirjaston ilmoitustaululla on yleinen hätänumero ja kiinteistön ongelmiin (esimerkiksi ulko-ovi ei mene lukkoon) liittyen kunnan teknisen päivystyksen päivystysnumero. Kirjastoasiointiin liittyviä ongelmia voidaan selvittää henkilökunnan ollessa paikalla.

Äänekosken kirjasto voi tehdä muutoksia aukioloaikoihin ja omatoimikäytön ohjeisiin. Niistä tiedotetaan asiakkaille ilmoituksilla kirjaston tiloissa, kirjaston verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Asiakas voi luopua omatoimikäyttöoikeudestaan käymällä henkilökohtaisesti missä tahansa Äänekosken kirjaston toimipisteessä perumassa käyttöoikeutensa.

Lataa omatoimikäytön ehdot

Tietosuojaselosteet

Omatoimikirjastoissa on käytössä kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät, joiden tietosuojaselosteet löydät Äänekosken kaupungin Tietosuojaselosteet-sivulta.

Kirjastot