Nuorisovaltuusto

Äänekosken nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, joka toimii osana kaupungin organisaatiota. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää eri hallinnonaloilla kehitystä nuorten näkökulmasta ja lisätä kaupungin sekä nuorten välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Nuorisovaltuusto toimii myös asiantuntijaelimenä heitä koskevissa asioissa ja tekee aloitteita sekä esityksiä. 

Äänekosken nuorisovaltuusto pyrkii osallistamaan paikkakunnan nuoria omalla toiminnallaan ja yhteistoiminnassa kaupungin sekä muiden organisaatioiden kanssa.

Yhteystiedot:
Konsta Riikonen
Äänekosken nuorisovaltuuston puheenjohtaja
041 728 7043

Nuorisovaltuusto Facebookissa