Nuorisovaltuusto

Äänekosken nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, joka toimii osana kaupungin organisaatiota. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää eri hallinnonaloilla kehitystä nuorten näkökulmasta ja lisätä kaupungin sekä nuorten välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Nuorisovaltuusto toimii myös asiantuntijaelimenä heitä koskevissa asioissa ja tekee aloitteita sekä esityksiä. 

Äänekosken nuorisovaltuusto pyrkii osallistamaan paikkakunnan nuoria omalla toiminnallaan ja yhteistoiminnassa kaupungin sekä muiden organisaatioiden kanssa.

Yhteystiedot:

  • Aapo Nieminen, Nuorisovaltuuston puheenjohtaja, aapo.nieminen@eduaanekoski.net, 040 063 7702
  • Elina Huuskola, nuorisotyöntekijä, elina.huuskola@aanekoski.fi, 0400 115 175
  • Petri Varis, nuorisotyöntekijä, petri.varis@aanekoski.fi, 040 767 3172

Nuorisovaltuusto Facebookissa 

Muokattu 31.1.2019