Avustukset

Perusavustuksia myönnetään paikallisten nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Kertaluonteiset kohdeavustukset myönnetään yksittäisen tapahtuman toteuttamiseen, koulutukseen, leireihin ja matkoihin, projektiin tai hankkeeseen. 

Kohdeavustuksia ei voi hakea toimintasuunnitelman mukaisiin koko vuoden tai toimintakauden toimintaan. Kohdeavustuksia voivat hakea rekisteröidyt nuorisoyhdistykset tai erilaiset ryhmät esim. nuorten ryhmät, työryhmät, yhteisöt ja toimintaryhmät nuorisotoimintaansa varten.

Nuorisopalveluiden perusavustukset

Perusavustuksia myönnetään paikallisten nuorisoyhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen eli yleisen toiminnan tukemiseen. Äänekosken kaupungin vapaa-aikalautakunta päättää keskitetysti kaikkien toimialojen vapaaehtoisjärjestöjen perusavustuksista (Hallintosääntö 26 §). Nuorisopalveluiden esimies toimii valmistelijana nuorisopalveluiden perusavustusten osalta.

Hakuohjeet ja -lomake löytyvät osoitteesta: https://www.aanekoski.fi/kulttuuri-ja-liikunta/avustukset/yhdistysten-toiminta-avustukset

Nuorisopalveluiden kohdeavustukset

Kohdeavustuksia ei voi hakea toimintasuunnitelman mukaisiin koko vuoden tai toimintakauden toimintaan. Kohdeavustuksia voivat hakea rekisteröidyt nuorisoyhdistykset tai erilaiset ryhmät esim. nuorten ryhmät, työryhmät, yhteisöt ja toimintaryhmät nuorisotoimintaansa varten.

Perhekeskuskoordinaattori myöntää nuorisopalveluiden kohdeavustuksia rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille ja esimerkiksi nuorten ryhmille, työryhmille, yhteisöille ja toimintaryhmille nuorisotoimintaansa varten. Kaikkien myönnettävien avustusten osalta edellytetään omavastuuosuutta, joka on vähintään 50 % kuluista. Hakemus on toimitettava vähintään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua nuorisotoimeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kohdeavustuksia voi toistaiseksi hakea koko vuoden ajan. Vuonna 2022 siirrytään noudattamaan hakuaikoja (kevät/syksy). Ensi vuoden hakuajoista tiedotetaan myöhemmin.

Kohdeavustushakemuksesta tulee ilmetä avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio.

Kohdeavustukset haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa nuorisopalveluihin myös tulostettavalla hakulomakkeella, joka täytetään sähköisesti, tulostetaan ja allekirjoitetaan tai tulostetaan, täytetään käsin ja allekirjoitetaan, jonka jälkeen hakemus toimitetaan joko sähköpostin liitteenä skannattuna osoitteeseen nuorisopalvelut(at)aanekoski.fi tai postilla osoitteeseen: 

Äänekosken nuorisopalvelut
Hallintokatu 444100 Äänekoski
nuorisopalvelut(at)aanekoski.fi

Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, koulutukseen, leireihin, matkoihin, projektiin tai hankkeeseen. Kohdeavustusta ei voi hakea työntekijöiden palkkaamista varten.

Avustuksia ei myönnetä:

  • Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus liiketaloudellinen toiminta.
  • Investointeihin ja kiinteän omaisuuden tai irtaimen omaisuuden hankintaan.
  • Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan.
  • Toimitilavuokriin (esim. bänditilojen vuokrat) tai pysyviin kiinteistökuluihin (esim. kyläyhdistysten seurantalot).
  • Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi.
  • Peruskoulutukseen, tutkintoon johtavaa koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen.
  • Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin.

Maksatus ja tiliselvitys

Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman. Kohdeavustuksen voi käyttää ainoastaan päätöksessä myönnettyyn tarkoitukseen. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu tai toiminta peruuntuu, on muutosta haettava kirjallisesti perhekeskuskoordinaattorilta.

Avustuksen saajan on palautettava täytetty tiliselvityslomake kahden kuukauden (2 kk) sisällä avustuskohteen toteutumisesta. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Lomakkeen liitteenä tulee siis olla tositteet laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella. Mikäli lomake jätetään palauttamatta tai siitä ilmenee, että avustusta on käytetty muutoin kuin hakemuksen mukaisesti, evätään ko. yhdistykseltä kohdeavustukset seuraavan vuoden ajaksi. Kohdeavustusten tiliselvitykset tehdään ensisijaisesti sähköisellä tiliselvityslomakkeella. Sähköiseen tiliselvitykseen liitetään skannatut tositteet.  Vaihtoehtoisesti tiliselvityksen voi toimittaa nuorisopalveluihin myös tulostettavalla tiliselvityslomakkeella, joka täytetään, tulostetaan (tai tulostetaan ja täytetään käsin), allekirjoitetaan ja toimitetaan tämän jälkeen joko sähköpostin liitteenä skannattuna osoitteeseen nuorisopalvelut(at)aanekoski.fi tai postilla osoitteeseen: 

Äänekosken nuorisopalvelut
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
nuorisopalvelut@aanekoski.fi

Lisätiedot:

Perhekeskuskoordinaattori 
Petri Oinonen
0400 115 190
petri.oinonen@aanekoski.fi

Instagramin logo
Youtuben logo
Facebookin logo

Tukea ja toimintaa