Äänekosken kaupungin työllisyyspalvelut

Työllisyysyksikkö vastaa keskitetysti kaupungin palkkatukityöllistämisestä, työpajatoiminnasta, kuntouttavasta työtoiminnasta, kunta- ja oppisopimuslisien myöntämisestä sekä Typ-toiminnasta. Lisäksi yhteistyö ja sen kehittäminen ammatillisten oppilaitosten, yrittäjien ja välityömarkkinatoimijoiden kanssa on oleellinen osa työllisyysyksikön toimintaa. 

Työllisyysyksikön toimintaa ohjaa vuosille 2016-2019 hyväksytty Äänekosken kaupungin työllisyysohjelma, joka on osa koko kaupungin kaupunkistrategiaa. Työllisyysohjelmassa on asetettu kaupungin kärkitavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet työllisyystilanteen parantamiseksi Äänekoskella. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja työllistymisessä ilmeneviin ongelmiin ja löytää konkreettisia ratkaisuja työllisyyden parantamiseksi.

Työllisyysohjelman tärkeimmät toimenpiteet ovat:

  • Mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyminen ja edesauttaa nuorten työllistymistä koulutuksen ja yritysyhteistyön avulla
  • Osallistaa koko kaupunkikonsernia työllisyyden edistämiseen
  • Kehittää kaupungin työllisyyspalveluja

Yhteystiedot

Vs. työllisyyspäällikkö, työvalmennuspäällikkö
Riikka Hytönen
Äänekosken kaupungintalo 
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh. 040 194 6100
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi