Nuorten kesätyöt

pojat kesätöissä
Äänekosken kaupungin nuorten kesätyöjaksot ovat nyt päättyneet! Tänä kesänä 2023 Äänekosken kaupunki työllisti 133 nuorta erilaisiin tehtäviin kahden tai neljän viikon ajaksi. Kiitos kaikille kesätyöntekijöillemme! 

Kesätyöjaksonsa päätteeksi nuoret pääsivät antamaan palautetta ja kouluarvosanan kaupungin kesätöistä. Annettujen arvosanojen keskiarvo oli 8,48.

Kesän 2024 kesätyökampanjasta ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla ja somekanavissa vuoden alussa. 

Kesätyökampanja

Äänekosken kaupunki työllistää kaikki halukkaat 9. luokan päättävät nuoret joko kesätöihin, kesätyösetelillä tai kesäyrittäjyyssetelillä. Lisäksi työllistämme vaihtelevan määrän vanhempia nuoria määrärahojen puitteissa kaupungin eri yksiköihin. 

Pyrimme huomioimaan nuorten toivomukset työtehtävien suhteen, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Kesätyöt jakautuvat neljään jaksoon kesä- ja heinäkuun ajalle.

Äänekosken kaupungin kesätyökampanja tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja sekä tukee nuorten itsenäistä työllistymistä kesäyrittäjyys- ja kesätyösetelin muodossa. Kampanjalla tuetaan myös yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka työllistävät nuoren kesäksi. 

Nuori voi hyötyä vain yhdestä tällä sivulla mainitusta kesätyöllistymisen muodosta! 

Kesätyöllistämisen ja kesäyrittäjyyssetelin käyttö priorisoidaan seuraavasti: 

1. Ensisijaisesti työllistetään kaikki halukkaat 9.luokan päättävät nuoret (kaupungin kesätyö, kesäyrittäjyysseteli, kesätyöseteli).
2. Tarpeen/avoimien paikkojen mukaan 2005-2006 syntyneet vanhemmat nuoret (kaupungin kesätyö).
3. Kesäyrittäjyyssetelit ja kesätyösetelit myönnetään vanhemmille nuorille hakujärjestyksessä ja määrärahojen puitteissa.
4. Kesäyrittäjyysseteli 8.luokan päättäville myönnetään hakujärjestyksessä ja määrärahojen puitteissa. 

Kesätyökampanja 9. luokan päättäville nuorille, hakuaika 20.2.-12.3.2023

Äänekosken kaupunki työllistää kaikki halukkaat Kuntarekryn kautta kaupungin kesätyöpaikkaa hakeneet 9. luokan päättävät nuoret 2 viikon (10 työpäivää) mittaisiin työsuhteisiin kesä-heinäkuun ajalle.

 • Työjakso: 2 viikkoa (10 työpäivää)
 • Palkka: 390 € (Huom! 17 vuotta täyttäneeltä peritään palkasta työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksut.)
 • Tieto kesätyöpaikasta ilmoitetaan 30.4. mennessä.
 • Tarkemmat tehtäväkuvaukset löytyvät Kuntarekryssä olevasta työpaikkailmoituksesta. 

Vanhempien nuorten kesätyöllistäminen kaupungin työtehtäviin, hakuaika 20.2.-12.3.2023

Äänekosken kaupunki työllistää määrärahojen puitteissa myös Kuntarekryn kautta hakeneita, vuosina 2005-2006 syntyneitä  vanhempia nuoria 4 viikon (20 työpäivää) mittaisiin työsuhteisiin kesä-elokuun aikana.

 • Työjakso: 4 viikkoa (20 työpäivää)
 • Palkka: n. 700 € (Huom! 17 vuotta täyttäneeltä peritään palkasta työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksut.)
 • Tieto kesätyöpaikasta ilmoitetaan 30.4. mennessä. Joitakin paikkoja vapautuu vielä tämän jälkeen, tällöin listalla seuraavana olevalle ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian.
 • Vanhempien nuorten valinta tehdään arpomalla kriteerit täyttävien hakijoiden joukosta.
 • Tarkemmat tehtäväkuvaukset löytyvät Kuntarekryssä olevasta työpaikkailmoituksesta.

Palautekysely kesätyöntekijöille

Kesäyrittäjyysseteli nuorelle yrittäjälle, hakuaika 20.2.-16.4.2023

Mikäli olet vuonna 2005-2008 syntynyt nuori ja työllistät itsesi yrittäjänä kesä- heinäkuussa (4H -yritys, kevytyrittäjyys), voit hakea kaupungilta kesäyrittäjyysseteliä. Kaupunki maksaa 250 € yrityksesi toiminnan tueksi.

Ehdot kesäyrittäjyyssetelin saamiseksi:

 • Olet suorittanut yrityskoulutuksen joko 4H -yhdistyksen kautta, tai koulussa valinnaisena kurssina (toimita todistus koulussa käydyn kurssin suorittamisesta hakemuksen liitteenä). Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen www.aanekoski.4h.fi
 • Teet yrityksesi toiminnasta liiketoimintasuunnitelman. (Liiketoimintasuunnitelma tehdään esim. 4H-yhdistyksen järjestämässä yrityskoulutuksessa).
 • Sitoudut raportoimaan kesän yritystoiminnasta syksyllä. Raportointilomake

Kesäyrittäjyysseteliä ei myönnetä nuorelle, joka työllistyy kaupungin kesätöihin, tai jos hän työllistyy Äänekoskelaiseen yritykseen tai yhdistykseen kesätyösetelillä.

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun päätös on tehty. Tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää haku- ja priorisoinnin mukaisessa järjestyksessä.

Kesätyöseteli työnantajalle 2023, hakuaika 20.2.-14.5.2023

Äänekoskelainen tai alueella toimiva yhdistys tai yritys (kotipaikka ja/tai toimisto, tuotantolaitos, myymälä, työmaa tms.), joka työllistää vuonna 2005-2007 syntyneen nuoren kesätyöhön, voi hakea kaupungilta tukea nuoren palkkakustannuksiin.

Tuki:

 • Vähintään 2 viikon työsuhteeseen 250 €
 • Vähintään 4 viikon työsuhteeseen 400 € (Työsuhde voi olla pidempi, mutta se ei vaikuta tuen määrään.)

Kesätyöseteli kuuluu de minimis-tuen piiriin.

Kesätyöhön palkattavalle nuorelle on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, sekä huolehdittava muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista (sosiaalikustannukset, tapaturmavakuutus ym.).

Jos sovellettavaksi tulevaa työehtosopimusta ei ole, palkan on oltava vähintään sen suuruinen, että työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut työssäoloehdon palkkaa koskevat edellytykset täyttyvät. 

Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. 

Tuki maksetaan työnantajalle takautuvasti kesätyöjakson jälkeen, kun työnantaja on toimittanut kopion palkkakuitista 13.8.2023 mennessä kesätyöohjaajalle.

Yritykseen tai yhdistykseen työllistyvä nuori ei voi samana vuonna hyötyä kuin yhdestä kesätyösetelistä. Tukea ei myöskään myönnetä kesäyrittäjyyssetelillä itsensä työllistävän nuoren työllistämiseen tai jos nuori työllistyy kaupungin kesätöihin.

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun päätös on tehty. Tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää haku- ja priorisoinnin mukaisessa järjestyksessä. 

Lisätietoja:

Työllisyyspäällikkö
Riikka Hytönen
040 194 6100
riikka.hytonen@aanekoski.fi

Työnhakijapalvelut