Nuorten kesätyöt

pojat kesätöissä
Äänekosken kaupungin nuorten kesätyöhaku alkaa 19.2.2024. Kesän 2024 kesätyökampanjasta tiedotetaan mm. tällä verkkosivulla ja kaupungin some-kanavissa.

Huom! Valitettavasti kaikille nuorille ei ehditä ilmoittaa kesätyöpaikoista ennen vappua. Viimeiset ilmoitukset lähtevät viikolla 19. 

Tiedote 12.1.2024:  Äänekosken kaupungin kesätyökampanja 2024

Kesätyökampanja

Äänekosken kaupunki työllistää kaikki halukkaat 9. luokan päättävät nuoret joko kesätöihin, kesätyösetelillä tai kesäyrittäjyyssetelillä. Lisäksi työllistämme vaihtelevan määrän vanhempia nuoria määrärahojen puitteissa kaupungin eri yksiköihin. 

Pyrimme huomioimaan nuorten toivomukset työtehtävien suhteen, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Kesätyöt jakautuvat neljään jaksoon kesä- ja heinäkuun ajalle.

Äänekosken kaupungin kesätyökampanja tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja sekä tukee nuorten itsenäistä työllistymistä kesäyrittäjyys- ja kesätyösetelin muodossa. Kampanjalla tuetaan myös yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka työllistävät nuoren kesäksi. 

Nuori voi hyötyä vain yhdestä tällä sivulla mainitusta kesätyöllistymisen muodosta! 

Kesätyöllistämisen ja kesäyrittäjyyssetelin käyttö priorisoidaan seuraavasti: 

 1. Ensisijaisesti työllistetään kaikki halukkaat 9.luokan päättävät nuoret (kaupungin kesätyö, kesäyrittäjyysseteli, kesätyöseteli).
 2. Tarpeen/avoimien paikkojen mukaan 2006-2007 syntyneet vanhemmat nuoret (kaupungin kesätyö).
 3. Kesäyrittäjyyssetelit ja kesätyösetelit myönnetään vanhemmille nuorille hakujärjestyksessä ja määrärahojen puitteissa.
 4. Kesäyrittäjyysseteli 8.luokan päättäville myönnetään hakujärjestyksessä ja määrärahojen puitteissa. 

Kesätyökampanja 9. luokan päättäville nuorille, hakuaika 19.2. - 10.3.2024

Äänekosken kaupunki työllistää kaikki halukkaat Kuntarekryn kautta kaupungin kesätyöpaikkaa hakeneet 9. luokan päättävät nuoret 2 viikon (10 työpäivää) mittaisiin työsuhteisiin kesä-heinäkuun ajalle.

 • Työjakso: 2 viikkoa (10 työpäivää)
 • Palkka: 400 € (Huom! 17 vuotta täyttäneeltä peritään palkasta työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksut.)
 • Tieto kesätyöpaikoista ilmoitetaan 30.4. mennessä.
 • Tarkemmat tehtäväkuvaukset löytyvät Kuntarekryssä olevasta työpaikkailmoituksesta.

Vanhempien nuorten kesätyöllistäminen kaupungin työtehtäviin, hakuaika 19.2. - 10.3.2024

Äänekosken kaupunki työllistää määrärahojen puitteissa myös Kuntarekryn kautta hakeneita, vuosina 2006-2007 syntyneitä vanhempia nuoria 4 viikon (20 työpäivää) mittaisiin työsuhteisiin kesä-elokuun aikana.

 • Työjakso: 4 viikkoa (20 työpäivää)
 • Palkka: vuonna 2023 n.760 €, kesän 2024 palkka varmistuu kevään aikana. (Huom! 17 vuotta täyttäneeltä peritään palkasta työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksut.)
 • Vanhempien nuorten valinta tehdään arpomalla kriteerit täyttävien hakijoiden joukosta. Ohjaustehtäviin valittavat nuoret voidaan kutsua haastatteluun.
 • Tieto kesätyöpaikasta ilmoitetaan 30.4. mennessä. Joitakin paikkoja vapautuu vielä tämän jälkeen, tällöin listalla seuraavana olevalle ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian.
 • Tarkemmat tehtäväkuvaukset löytyvät Kuntarekryssä olevasta työpaikkailmoituksesta. 
 • Työpaikkailmoitus ja hakulomake

Kesäyrittäjyysseteli nuorelle yrittäjälle

Mikäli olet vuonna 2006-2009 syntynyt nuori ja työllistät itsesi yrittäjänä kesä- heinäkuussa (4H -yritys, kevytyrittäjyys), voit hakea kaupungilta kesäyrittäjyysseteliä. Kaupunki maksaa 250 euroa yrityksesi toiminnan tueksi.

ENSIMMÄINEN HAKU 5.2. - 18.2.2024

Tarkoitettu niille kesäyrittäjille joille on edellisenä kesänä myönnetty kesäyrittäjyysseteli ja jotka aikovat jatkaa toimintaa kesällä 2024. Kesäyrittäjyysseteliä voivat hakea myös ne nuoret, jotka ovat jo suorittaneet yrityskoulutuksen. Tieto tuen myöntämisestä on lähetetty hakijoille ja tuki on maksettu.

TOINEN HAKU 19.2. - 14.4.

Pidempi hakuaika niille kesäyrittäjille, jotka suorittavat yrityskoulutuksen vasta kevään aikana. Kesäyrittäjyysseteliä voivat hakea myös ne koulutuksen jo aikaisemmin suorittaneet, jotka eivät hakeneet ensimmäisessä hakuvaiheessa. Hakemukset on käsitelty ja tuki maksetaan hakijoille toukokuun aikana.

Kesäyrittäjyyssetelihakemus

EHDOT KESÄYRITTÄJYYSSETELIN SAAMISEKSI:

 • Olet suorittanut yrityskoulutuksen joko 4H-yhdistyksen kautta, tai koulussa valinnaisena kurssina (toimita todistus koulussa käydyn kurssin suorittamisesta hakemuksen liitteenä). Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen https://aanekoski.4h.fi/
 • Teet yrityksesi toiminnasta liiketoimintasuunnitelman. (Liiketoimintasuunnitelma tehdään esim. 4H-yhdistyksen järjestämässä yrityskoulutuksessa).
 • Sitoudut raportoimaan kesän yritystoiminnasta syksyllä. Raportointilomake

Kesäyrittäjyysseteliä ei myönnetä nuorelle, joka työllistyy kaupungin kesätöihin, tai jos hän työllistyy Äänekoskelaiseen yritykseen tai yhdistykseen kesätyösetelillä.

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun päätös on tehty. Tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää haku- ja priorisoinnin mukaisessa järjestyksessä.

Kesätyöseteli työnantajalle, hakuaika 19.2. - 12.5.2024

Äänekoskelainen tai alueella toimiva yhdistys tai yritys (kotipaikka ja/tai toimisto, tuotantolaitos, myymälä, työmaa tms.), joka työllistää vuonna 2006-2008 syntyneen nuoren kesätyöhön, voi hakea kaupungilta tukea nuoren palkkakustannuksiin.

Kesätyösetelihakemus

Tuki:

 • Vähintään 2 viikon (10 työpäivää) työsuhteeseen 250 euroa.
 • Vähintään 4 viikon (20 työpäivää) työsuhteeseen 400 euroa. Työsuhde voi olla pidempi, mutta se ei vaikuta tuen määrään.

Kesätyöseteli kuuluu de minimis -tuen piiriin.

Kesätyöhön palkattavalle nuorelle on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, sekä huolehdittava muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista (sosiaalikustannukset, tapaturmavakuutus ym.). Kesätyösetelillä ei voi kattaa koko palkkakustannuksia.

Jos sovellettavaksi tulevaa työehtosopimusta ei ole, palkan on oltava vähintään sen suuruinen, että työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut työssäoloehdon palkkaa koskevat edellytykset täyttyvät. 

Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. 

Tuki maksetaan työnantajalle takautuvasti kesätyöjakson jälkeen, kun työnantaja on toimittanut kopion palkkakuitista 13.8.2024 mennessä kesätyöohjaajalle.

Yritykseen tai yhdistykseen työllistyvä nuori ei voi samana vuonna hyötyä kuin yhdestä kesätyösetelistä. Tukea ei myöskään myönnetä kesäyrittäjyyssetelillä itsensä työllistävän nuoren työllistämiseen tai jos nuori työllistyy kaupungin kesätöihin.

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun päätös on tehty. Tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää haku- ja priorisoinnin mukaisessa järjestyksessä. 

Lisätietoja:

Kesätyöohjaaja
Outi Ojanen
040 773 6705
outi.ojanen@aanekoski.fi

Vastaava ohjaaja
Anna Lyytikäinen
040 832 1172
anna.lyytikainen@aanekoski.fi

Työnhakijapalvelut