Nuorten yksilö- ja starttivalmennus

tietokonesimulaattori metsäkone
Äänekosken kaupunki on hakenut vuosittain Aluehallintovirastolta nuorten työpajatoimintaan avustusta. Tämän avustuksen avulla järjestetään nuorten yksilö- ja starttivalmennusta yli sadalle nuorelle vuosittain. 

Nuorten yksilövalmennus

Nuorten yksilövalmennus on tarkoitettu alle 29-vuotiaille työttömille äänekoskelaisille nuorille. 

Yksilövalmentajan kanssa käydään läpi ammatti- ja urasuunnitelmia sekä kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja työllistymiseen. Samalla voidaan kartoittaa myös muita tarvitsemiasi palveluja. Palvelu lähtee nuoren yksilöllisistä tarpeista.

Yksilövalmentajan palvelut ovat vapaaehtoista työllistymistä tukevaa palvelua.

Asiakkaaksi voi ohjautua esim. kuntakokeilun, TE-palveluiden, oppilaitosten tai etsivän nuorisotyön kautta. Voit ohjautua palveluun myös suoraan ottamalla itse yhteyttä yksilövalmentajaan.

Yksilövalmentajalta saat apua, henkilökohtaista ohjausta ja neuvoja mm. seuraavissa asioissa:

  • on tukena sinulle tehtyyn työnhakusuunnitelmaan/ aktivointisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamisessa 
  • auttaa kouluun tai työhön hakeutumisessa
  • voi olla tukena työ- ja toimintakyvyn arvioinnin prosessissa
  • auttaa sinua siirtymään työllistymispolullasi eteenpäin
  • voi jalkautua työpaikallesi sekä työkokeilu- tai kuntouttavan työtoiminnan paikalle
  • auttaa rakentamaan tarvitsemasi verkostot, esim. sosiaali-, terveys- sekä kuntoutuspalveluiden suuntaan
  • voi olla tukena tarvitsemiesi etuuksien hakemisessa
  • voi tehdä kanssasi erilaisia itsetuntemukseen, omiin vahvuuksiin ja unelmiin liittyviä harjoitteita

Nuorten Starttivalmennus

Starttivalmennus on matalan kynnyksen ryhmätoimintaa alle 29-vuotiaille nuorille.

Toiminnan periaatteena on vahvistaa nuoren sosiaalisia taitoja, osallisuutta, arjenhallintaa ja toimintakykyä.Tavoitteena on nuoren omien voimavarojen löytäminen ja niiden hyödyntäminen omassa elämässään.

Ryhmän toiminta sisältää arjenhallintaa tukevia toimia, retkiä, hyvinvointiin liittyviä tehtäviä ja keskusteluja, yhteiskuntataitojen vahvistamista sekä tutustumista eri aloihin, jokaisen yksilölliset tavoitteet huomioiden. Toimintaan voi osallistua yhdestä neljään päivään viikossa kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella tai matalamman kynnyksen starttisopimuksella.

Toimintaan pääsee mukaan non-stoppina.

Valmennus tarjoaa matalan kynnyksen palvelua, jossa nuori saa yksilöityä tukea elämänhallinnan ja työelämätaitojen parantamiseen, ja henkilökohtaisen toimintakyvyn vahvistamiseen. Lisäksi starttivalmennus tarjoaa apua ja tukea tulevaisuuden opiskelujen ja/tai työelämän suunnitteluun. Valmennuksen tavoitteena on tarjota mielekästä ja tavoitteellista tekemistä arkeen, selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmia ja vahvistaa työ-, ja opiskeluvalmiuksia, sekä arjenhallintataitoja.

Starttivalmennukseen ohjautuu nuoria työllisyyden kuntakokeilun, sosiaalitoimen, etsivän nuorisotyön sekä Poken ja opetustoimen kautta. Tarvittaessa voi olla yhteydessä myös suoraan starttivalmentajaan. Osallistuminen starttivalmennukseen edellyttää työkokeilu- tai starttisopimuksen tekemistä. Valmennusjaksolta nuori saa osaamistodistuksen.

Nuorten yksilö- ja starttivalmennustoiminta

Os. Terveyskatu 10
44100 Äänekoski 

  • Starttivalmentaja Maarit Mäntymaa, 0400 115 682, maarit.mantymaa@aanekoski.fi
  • Yksilövalmentaja Liisa Launis, 040 514 2890, liisa.launis@aanekoski.fi

Työnhakijapalvelut