Kuntouttava työtoiminta (Keski-Suomen hyvinvointialue)

Kuntouttavan työtoiminnan rakennus kevään väreissä
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Lisäksi sillä pyritään ehkäisemään työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn sekä vähentämään syrjäytymistä.

Asiakkaalle suunniteltavassa palvelukokonaisuudessa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita hänelle tarjotaan. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Työtoiminnan tavoitteita tai kestoa voidaan muokata asiakkaan tilanteen muuttuessa, jotta asiakkaalle voidaan taata hänen tarpeidensa mukaisesti joustavat palvelut.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään ryhmä- ja starttivalmennuksena sekä työelämälähtöisenä työtoimintana. Kuntouttavaan työtoimintaan sisältyy aina mahdollisuus yksilövalmennukseen. Lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa on mahdollista tehdä työkyvyn arviointi.

Äänekosken kuntouttavan työtoiminta tekee yhteistyötä Äänekosken kaupungin kanssa mm. Äänekosken kaupungin yhteisöpuutarhalla.

Kuntouttava työtoiminta (Keski-Suomen hyvinvointialue)

Terveyskatu 10, 44100 Äänekoski

https://hyvaks.fi/asiointi/kuntouttava-tyotoiminta-aanekoski

 Instagram – Kuntouttava työtoiminta 

 Facebook – Kuntouttava työtoiminta 

Työnhakijapalvelut