Mistä aineksista syntyy Äänekoski-ilmiö? – Äänekosken strategiatyötä tehdään uudella tapaa avoimesti

Äänekosken kaupungin strategiaa muotoillaan tänä syksynä uudella tavalla. Syksyn aikana Äänekosken kehittämisestä rakennetaan visiota, johon haetaan aktiivisesti myös kaupunkilaisten näkemyksiä. Strategiatyötä seurataan verkossa Äänekoski-ilmiö -sivustolla.

Kaupunkistrategia on kaupungin johtamista ohjaava työkalu, jota Äänekoskella valmistellaan vuoteen 2028 ulottuen. Strategiatyöhön ja sitä luovaan tulevaisuuspohdintaan halutaan osallistaa äänekoskelaiset uudella tavalla, siksi työtä seurataan omalla Äänekoski-ilmiö -nimisellä verkkosivustollaan sekä sosiaalisessa mediassa kaupungin tileillä ja hashtagilla #aanekoskiilmio.

– Kaupunki on isojen kysymysten äärellä, kun pohditaan, mihin suuntaan Äänekoski-nimistä laivaa halutaan tulevaisuudessa viedä. Toiveena on löytää uusia avauksia ja näkökulmia, joiden pohjalta rakentaa tulevaisuutta, kaupunginjohtaja Matti Tuononen sanoo.

Tuononen listaa tulevan strategiakauden haasteeksi kunnilta hyvinvointialueille siirtyvän sosiaali- ja terveystoimen, joka tarkoittaa merkittävää muutosta kunnan käytössä oleviin varoihin.

– Vielä varmaan lähes kaikille Suomen kunnille on hämärän peitossa, miten yhteiset varat jaetaan, hän sanoo.

Strategiatyön tuloksena Äänekoskella kiteytyy, mitä ihmisten, kuntatalouden ja ympäristön hyvinvointi tulevaisuudessa edellyttää ja mitkä teemat kehittämistä ohjaavat. Työn taustaksi tehtyihin strategiakyselyihin on jo vastannut yli 1000 äänekoskelaista. Strategiapolusta päättävät alkuvuodesta kaupunkilaisten valitsemat poliitikot.

MIKÄ ÄÄNEKOSKI-ILMIÖ?

Äänekosken strategiatyö 2028, käynnistyy valtuustotyöpajassa 13.10.2021

Tavoitteena kertoa työn vaiheista avoimen hallintotavan periaatteisiin pohjautuen

Työtä tehdään näkyväksi 12.10.2021 julkaistavalla Äänekoski-ilmiö -sivustolla osoitteessa https://ilmio.aanekoski.fi/ sekä somessa #aanekoskiilmio

Kaupungin 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pyrkimyksenä on saada ainakin 110 kaupunkilaista osallistumaan työhön Äänekoski-ilmiö -alustan kautta

LISÄTIEDOT: Matti Tuononen, kaupunginjohtaja, p. 040 574 2881 (Sihteeri Heidi Kolu)

“Kaupunki, josta voi olla ylpeä” – Strategiatyön pohjana runsas kyselyaineisto

Äänekosken strategiatyön pohjaksi toteutettuun kaupungin strategiakyselyyn vastasi yhteensä 427 yli 16-vuotiasta kaupunkilaista. Kyselyssä kaupungin tärkeimpinä kehittämiskohteina pidettiin asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä, liikenne- ja joukkoliikennepalveluiden kehittämistä sekä työllisyystoimia ja syrjäytymisen ehkäisyä. Merkittävänä pidettiin myös kaupunkiympäristön, taajamien ja kaupungin imagon kehittämistä.

Tulevaisuuden Äänekoski näyttäytyi kyselyn vastaajille muun muassa näin:

“Kaupunki, josta voi olla ylpeä.”

“Turvallinen, kiireetön, tasa-arvoinen, kaikki ikäryhmät huomioiva kaupunki.”

“Yrittäjäystävällinen, työllistävä kaupunki.”

“Ekologisuuden edelläkävijä. Tulevaisuudestaan huolehtiva kaupunki.”

Myös nuoret innokkaasti mukana

Osana strategiatyön valmistelua myös äänekoskelaisnuorille toteutettiin oma kysely, johon vastasi yhteensä 757 vähintään 12-vuotiasta nuorta. Nuorten kyselyssä korostuivat toiveet vapaa-ajanviettotiloista ja maksuttomista harrastuksista sekä turvallisista ja kuuntelevista nuorten kanssa toimivista aikuisIsta.

Nostoja nuorten vastauksista:

“Että kaikki nuoret ois tervetulleita nuorisotiloihin”

“Turvallisia ja kaikenlaiset ihmiset sallivia ohjaajia

nuorisotiloihin”

“Edullisempia harrastuksia ja paikkoja mistä ei

aina häädetä pois”

SITAATIT:  Äänekosken strategiakysely ja nuorten kysely 2021.

Muokattu 26.11.2021