Työasiamatkapyöräilyn tuloksia

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen neljä sähköpyörää on otettu mallikkaasti henkilöstön käyttöön haastavasta talvikaudesta huolimatta. Kilometrejä tarkastelujaksolla kertyi melkein 630 ja pyöräilykertoja 159. Käyttäjät onnistuivat vähentämään liikkumisen hiilidioksidipäästöjä liki 94 kg co2, sillä 90% ajetuista kilometreistä/matkoista korvasi auton. Suurkiitokset pioneereillemme kestävyystyöstä!
Kuvassa Vihreä Uusitutuva Äänekoski -hankkeen ensimmäisen tarkastelujakson tulokset: 630 kilometsiä ja 159 matkaa.

Ensitulokset syyskuu 2021 - tammikuu 2022

Nyt raportoidut tulokset on laskettu henkilöstön sähköpyöräilystä ajanjaksolla syyskuu 2021 - tammikuu 2022. Sähköpyöräilystä kiinnostuneita pioneereja löytyi kaikkiaan 5 eri yksiköstä. Ajettuja kilometrejä kertyi yhteensä liki 603 kilometriä ja matkoja 159 kappaletta. Keskimääräinen matka oli noin 4,4 km. Suurin osa matkoista oli kodin ja työpaikan välisiä ajoja. Työasiamatkoja ajettiin noin 60 kilometriä. Sähköpyöriä käytettiin myös mm. kaupassa asiointiin sekä lisäliikuntaan. Jopa noin 90 %:a matkoista (ei sis. lisäliikunta-ajoja) sähköpyörän käyttö korvasi autoilun. Käyttökokeilun ensivaiheessa saavutettiin siten noin 94 kg co2 suuruinen hiilidioksidipäästövähennys.  

Tunnelmia ajoista

Käyttäjät kuvailivat sähköpyöräilyä "rattoisaksi", "happirikkaaksi" ja "virtaa päivään lisääväksi" tavaksi liikkua. Pyöräily sähköavusteisesti koettiin miellyttävänä tapana Äänekosken mäkisessä maastossa: "ihana kun voi polkea myös ylämäkeen". Pyörän toimivuutta talvikelillä kehuttiin. Käyttäjät esittivät, että voisivat käyttää sähköpyörää enemmän liikkumiseensa tulevaisuudessa. Parannustoiveina esitettiin mm. lisäpyöriä, isompia pyöräilykypäriä sekä pyöräteiden parempaa aurausta.  

Kuvassa sähköpyörä pioneeriyksikön pihassa.

Yhteiskäyttömallin rakentaminen jatkuu

Käyttökokeilu jatkuu edelleen Äänekosken työpaja Zoomin koordinoimana. Käyttäjädataa sekä palautetta kerätään sähköpyöriä hyödyntävistä yksiköistä/toimipisteistä ainakin hankkeen päättymiseen, eli 31.7.2022 saakka.    

Kuvassa mahdollistajien logot: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski-Suomen liitto, Äänekosken kaupunki, Äänekosken työpaja Zoom sekä Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke.

Lue lisää:
Sähköpyöräilyn yhteiskäyttömalli (linkki)
Tulokset 1 (linkki)

Julkaistu 21.3.2022

Arkisto