Vihreä Uusiutuva Äänekoski IlmastoAreenalla 2021

Kuvassa Äänekosken kaupungin, Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen, Euroopan aluekehitysrahaston sekä Keski-Suomen liiton logot.
IlmastoAreena on Suomen merkittävin ilmastofestivaali. IlmastoTorilla kävijät pääsivät tutustumaan, kuinka monipuolinen hanketoiminta pyrkii vastaamaan ajan haasteisiin ja luotsaamaan yhteisöä kohti hiilineutraaliutta. Tämän vuoden IlmastoAreenan teemoissa keskityttiin erityisesti kuluttamiseen (kiertotalouteen), asumiseen, liikkumiseen sekä matkailuun. Vihreä Uusiutuva Äänekoski toi tapahtumassa esille paikallisen pilotoinnin tärkeyttä, kuten Elonkierto -yhteisöpuutarhaa ja ilmaista sähköpyöräkokeilua. Konkreettiset toimet lisäävät asukkaiden tietoa kestävistä valinnoista ja luovat pohjaa tulevaisuuden ketterille vaihtoehdoille.

Kestävää puhetta ja tekoja

Vastaavalla tavalla Äänekoskella meneillään olevassa Puuta vai muuta -hankkeessa haetaan yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa vaihtoehtoisia hyödyntämistapoja viljelystä poistuneille pelloille. Samalla kunnioitetaan perinteistä kulttuurimaisemaa. Toriväelle kerrottiin, kuinka metsityksen ohessa voidaan myös etsiä monistettavissa olevia malleja hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Tulevaisuuden toimintamalleja voisivat olla esimerkiksi peltoalueille perustettavat luonnontuotteiden keruu- ja/tai laidunalueet.

Entäpäs sitten kestävät arvot ja matkailun mahdollisuudet? IlmastoTorilla luotiinkin virtuaalitaiteen avulla tulevaisuuden kestävää kulttuuria. VR-lasit päässä ja virtuaalipensseli kädessä IlmastoTori kävijät pääsivät loihtimaan oman virtuaalitaideteoksen. Tapahtumassa esitelty VR-taidetyöpaja on Äänekosken kaupungin Matkailuelinkeinonmuutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus -hankkeen toteuttama digitaalinen tuote.

Yhteisöpuutarha ja VR -taidetyöpaja

Julkaistu 15.9.2021

Arkisto