Henkilöstökysely nosti esille tärkeitä ilmastoteemoja

Syksyllä 2019 toteutettiin Vihreä Uusiutuva Äänekoski kysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa kaupunkikonsernin henkilöstön ympäristöasenteita ja nykyisiä ympäristötoimia. Kyselyllä kerättiin myös henkilöstön ideoita ympäristötoiminnan parantamiseksi. Kysely oli osa hankkeen alkukartoitusta. Kyselyn analysoinnissa auttoi kansainvälinen ryhmä Jyväskylän yliopiston opiskelijoita, jotka tekivät hankkeessa projektiluonteisen kurssityön.
Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen mahdollistajien logot: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Keski-Suomen liitto ja Äänekosken kaupunki.

Kyselyyn vastasi 281 ihmistä. Vastausprosentti on 21,6% kaupungin noin 1300 työntekijästä.   

Kysely toteutettiin internetkyselynä ja se löytyi kaupungin intrasta sekä linkkinä sähköpostijakeluna.

Kyselyssä keskityttiin neljään alueeseen: jätehuoltoon, energian säästämiseen, liikkumiseen ja vaikuttamiseen. Kyselystä nousi esille kaksi teema, jotka erityisesti vaativat huomiota. Jätteen kierrätyksessä muovin keräyksen puuttuminen sekä liikkumisen saralla yksityisautoilun yleisyys. Nämä teemat nousivat esille asteikolla mitattavista kysymyksistä ja toistuivat avoimien kysymysten vastauksissa.

Monet tuntuivat myös kaipaavan lisää tietoa energian säästämisen tavoista. Etätyön tekeminen oli harvinaista, kuten myös sähköisten kokousjärjestelmien käyttäminen. Tulos on koronapandemiaa edeltävältä ajalta, mutta tieto on tärkeää pohjatietoa uutta suunniteltaessa.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Äänekosken kaupungin ilmastotiekartan suunnittelussa ja tulevissa konkreettisissa toimissa.

Kyselyssä ilmeni, että noin 43% vastaajista käyttäisi työsuhdepolkupyörää vähentämään päivittäisiä lyhyehköjä työmatkoja. Työasiamatkoihin tarkoitettuja sähköpyöriä tullaankin kokeilemaan parissa yksikössä jo syksyn 2020 aikana. Kilpailutus toimittajasta käynnistyy lähipäivinä.

Seuraava etappi hankkeessa on syyskuun 9. päivänä 2020 pidettävä ilmastotiekarttatyöpaja, jossa päätetään kaupungin eri toimialojen ja yksiköiden omat ilmastotavoitteet ja -toimet sekä asetetaan mittarit toimille. Työpajaan on kutsuttu henkilöstöä laajasti eri toimialueilta sekä kaupungin ekotukihenkilöiksi ilmoittautuneet. Myös ekotukihenkilötoiminta aloitetaan syksyn 2020 aikana.

Kyselyn tulokset ja opiskelijaryhmän raportti

Lisätietoja: 

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

Ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen, 040 681 8813, juho.liimatainen@aanekoski.fi

Arkisto