Aikuisten perusopetus

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää Äänekoskella aikuisten perusopetuksen järjestämisestä.

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille eli vähintään 17 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta tai he tahtovat korottaa päättötodistuksen arvosanoja. Maahanmuuttajataustaisille henkilöille se on merkittävä kotoutumisen mahdollistaja.

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Alkuvaiheen tehtävänä on varmistaa, että opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sekä olennaiset opiskelu- ja tiedon hankinta taidot, jotta hän pystyy opiskelemaan aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa tai muussa koulutuksessa. Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen (136/2017) mukaan eri oppiaineiden ja aineryhmien pakollisista ja valinnaisista kursseista.

Koulutuksen tavoitteet ja hakeminen

Aikuisten perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on huolehtia koulutuksen tasa-arvosta ja laadusta sekä luoda hyvät edellytykset opiskelijan jatko-opiskelua varten. Aikuisten perusopetus antaa yhtäläiset mahdollisuudet jatko-opintoihin kuin oppivelvollisten perusopetus. Aikuisten perusopetukseen Äänekoskelle haetaan lomakkeella, jonka pääset täyttämään alla olevasta linkistä.

Hakemus aikuisten perusopetukseen

Tietosuojaseloste

Palauta tulostettu ja allekirjoitettu lomake Äänekosken kaupungin opetustoimistoon osoitteeseen:
Äänekosken kaupunki, Opetuspalvelut
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski.

Lisätietoja

Kasvun ja oppimisen palveluiden koordinaattori Satu Tarvainen
Puh. 020 632 3063
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Muokattu 26.8.2020