Johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne

Kaupunkikonserni

Äänekosken kaupunkikonserniin kuuluu emokaupunki (emokunta) sekä konserniyhteisöjä. Konserniyhteisöjä ovat:

 • kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä;
 • osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, jotka kaupunki omistaa kokonaan tai osittain; ja
 • säätiöt, joiden hallintoon kaupunki säätiön sääntöjen nojalla osallistuu.

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kuntalain (410/2015) 48 §:n ja Äänekosken kaupungin hallintosäännön perusteella kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymistä ja muusta kuntien yhteistoiminnasta kerrotaan Kuntien yhteistoiminta -sivulla.

Osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt

Yhtiöt, jotka ovat kaupungin määräysvallassa:

 • Keitele-Museo Oy, kaupungin omistusosuus 87 %
 • Kiinteistö Oy Konginkankaan Säästölipas (keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö), kaupungin omistusosuus 74,6 %
 • Kiinteistö Oy Suolahden Keskusraitti (keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö), kaupungin omistusosuus 73,3 %
 • Proavera Oy, kaupungin omistusosuus 100 %
 • SS-Jäähalli Oy, kaupungin omistusosuus 71,4 %
 • Äänekosken Energia Oy, kaupungin omistusosuus 100 %
 • Äänekosken Kehitys Oy, kaupungin omistusosuus 100 %
 • Äänekosken Kiinteistönhoito Oy, kaupungin omistusosuus 100 %
 • Ääneseudun Asunnot Oy, kaupungin omistusosuus 100 %

Yhtiöt, jotka eivät ole kaupungin määräysvallassa:

 • Konginkankaan OP-Liikekeskus Oy (keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö), kaupungin omistusosuus 25,3 %
 • Sammakkokangas Oy, kaupungin omistusosuus 28,1 %

Säätiöt

 • Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö sr, ei kaupungin määräysvallassa
 • Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiö sr, ei kaupungin määräysvallassa
 • Toivo Parantaisen taidemuseosäätiö sr, ei kaupungin määräysvallassa
 • Äänekosken Asumispalvelusäätiö sr, on kaupungin määräysvallassa
 • Äänekosken Vanhaintukisäätiö sr, ei kaupungin määräysvallassa

Lisätietoja

Kaupungin omistusosuudet yhtiöissä voivat muuttua. Vuosittain laadittavassa kaupungin tilinpäätöksessä (tasekirjassa) esitetään aina tilinpäätöspäivän (31.12.) mukainen tilanne.

Lisätietoja konsernista ja konserniyhteisöistä voi kysyä talousjohtaja Tapani Hämäläiseltä, puh. 020 632 2072, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi.

Muokattu 4.11.2021