Tietosuojaselosteet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) velvoittaa rekisterinpitäjää informoimaan rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä ja sen perusteista. Tiedot löytyvät tietosuojaselosteista. Vanhat tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet tullaan päivittämään tietosuojaseloisteiksi. Tietosuojaselosteet ovat pdf-muodossa.

Tietosuojaselosteet 

Asuminen ja ympäristö 

Kulttuuri ja vapaa-aika

Työ ja yrittäminen 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kasvatus ja koulutus

Kaupunki ja hallinto