Vapaaehtoistoiminta

kuvakollaasi ulkoilevista ikäihmisistä
Vapaaehtoisten toiminta on tärkeää ja parhaimmillaan edistää sekä vapaaehtoisen että ohjattavan hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua. Vapaaehtoiset toimivat erilaisissa tehtävissä kuntosaliryhmien ohjauksessa tai ulkoiluapuna iäkkäille. 

Liikuntapalvelut organisoi vapaaehtoistoimintaa vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien osalta ja toimintoihin järjestetään koulutuksia liikunnanohjaajien toimesta. Vapaaehtoisten toimintaa Äänekosken alueella! Tervetuloa mukaan hyvään toimintaan! Voit sopia vapaaehtoistoiminnan aikataulut omaan elämäntilanteesi sopivaksi.

Ulkoiluystävätoiminta

Vapaaehtoinen ulkoiluystävä tarjoaa ulkoiluapua ja -seuraa sitä kaipaavalle iäkkäälle silloin, kun yksin ulkoileminen ei onnistu tai se tuntuu vaikealta. Ulkoiluystävät voivat mahdollistaa ulkoilun sekä kotona että palvelutalossa asuville, jotka eivät enää uskalla tai pysty itsenäisesti ulkoilemaan.

Miten minusta voi tulla Ulkoiluystävä?

Ulkoiluystävä-koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. Koulutukset on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan vapaaehtoisena iäkkään ulkoiluapuna; vertaisohjaajille, vapaaehtoistyöntekijöille, iäkkään läheisille. Koulutuksessa käydään läpi mm. vapaaehtoistyön periaatteita, ulkoilussa avustamista, apuvälineiden käyttöä, turvallista ulkoilua ja jaetaan tietoa sopivista ulkoilureiteistä.

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta - voit ottaa yhteyttä liikunnanohjaajiin!
Otamme mielellämme uusia vapaaehtoisia mukaan myös kauden aikana!

Lisätietoja:

Hanna Uusitalo, Ennaltaehkäisevän työn ohjaaja, 040 673 4379 
Tiina Liimatainen, Erityisryhmien liikunnanohjaaja, 0400 115 199

Ulkoiluystävänä koiran kanssa

Äänekosken kaupunki on Tossut ja tassut liikkeelle Ikäinstituutin koordinoimassa hankkeessa mukana. Ikäinstituutti on kouluttanut 4 koiraulkoiluystävää Äänekoskella. Ulkoiluystävätoiminta koiran kanssa on toimintaa,  jossa koiranomistaja hakee kävelylenkille iäkkään ulkoilemaan.

Ulkoiluystävänä koiran kanssa

Miten minusta voi tulla ulkoiluystävä koiran kanssa

Ulkoiluystäväkoulutuksia järjestetään tarvittaessa kysynnän mukaan. Voit ryhtyä iäkkään ulkoiluystäväksi terveen ja rauhallisen koiran kanssa, joka suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin.

LISÄTIETOJA

Tiina Liimatainen, 0400 115 199, tiina.liimatainen@aanekoski.fi

Jos tarvitset ulkoiluystävää

Tarvitsetko ulkoiluystävää tai tiedätkö jonkun,  joka tarvitsee? Koiran kanssa liikkuminen on turvallista ja mukavaa!
Otathan yhteyttä Tiina Liimatainen,  0400 115 199.

Vertaisohjaajatoiminta

Vertaisohjaajia kouluttamalla voidaan lisätä ja kehittää liikuntatoimintaa lähelle iäkästä. Esimerkiksi Äänekoskella vertaisohjaajat ovat ikääntyvien määrän lisääntyessä, ikääntyessä ja toimintakyvyn laskiessa korvaamaton apu kuntien kuntosaliryhmien toteuttamisessa. Vertaisohjaajien avulla eri taajamissa voidaan toteuttaa entistä useampia kuntosaliryhmiä.

Mikä on vertaisohjaaja?

Äänekoskella kuntosaliryhmien vertaisohjaajat ovat Liikuntapalveluiden kouluttamia vapaaehtoisia ohjaajia, jotka ohjaavat kunnan tai järjestöjen kuntosaliryhmiä ja toimivat kunnan ohjatuissa ryhmissä vertaisina.  Ohjaaja voi olla kuka tahansa täysi-ikäinen koulutuksen käynyt vertainen, jolla on kokemusta kuntosalitoiminnasta. Monissa terveysjärjstestöissä ja eläkeläisyhdistyksissä on meidän Liikuntapalveluiden kouluttamia vertaisohjaajia. 

Liikuntaryhmän ohjaamisessa yhdistyy huvi ja hyöty. Vertaisohjaaja pääsee itse mieluisan harrastuksen pariin ja samalla ikäihmisten ryhmä saa innostuneen ohjaajan. Samanikäisten ja -henkisten ryhmässä on mieluisaa liikkua. On myös tutkittu, että koulutetun vertaisohjaajan vetämässä ryhmässä harjoittelu on tehokasta, ja hauskaa. Kuntosaliryhmissä vertaisohjaaja tapaa tuttuja, oppii uutta ja antaa saman mahdollisuuden muillekin osallistujille. 

Miten voin ryhtyä vertaisohjaajaksi?

Liikuntapalvelut kouluttaa vertaisohjaajia Ikäinstituutin VoiTas -koulutusohjelman mukaan VertaisVeturi -koulutuksessa. Vertaisohjaajakoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. Pääpaino on ollut kouluttaa kuntosaliryhmiin vertaisohjaajia, mutta samalla tulee paljon hyödyllistä tietoa vertaisohjaajana toimimisesta muutenkin.

Seuraava koulutus on suunnitteilla loppukeväseen 2023.

Jos olet kiinnostunut vertaisohjaajatoiminnasta, ota yhteyttä liikunnanohjaajiin.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan ohjaamaan!

Lisätiedot:

Tiina Liimatainen p. 0400 115 199
Heidi Kaskismaa, p. 040 359 0496
Maria Heikkinen p. 040 190 2748

Alla vanha mainos ennen koronaa toteutetusta koulutuksesta. Siinä näkyvät muun muassa koulutuksen tavoitteet. Koronan jälkeen ei osallistujien vähyyden vuoksi ole toteutunut uutta vertaisohjaajakoulutusta.

Esite vertaisohjaajatoiminnasta

Liikunta