Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppituntien ulkopuolista kerhotoimintaa, joka on suunnattu peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille. Toiminta tarjoaa koululaiselle monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa. Toiminta on maksullista ja se sisältää ohjatun toiminnan lisäksi iltapäivällä tarjottavan välipalan.

Hakuaika aamu- ja iltapäivätoimintaan ajalla 15.4.-29.4.2019. 

Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan 

Lisätietoja: Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2019-2020

  Irtisanomis- ja muutoslomake

Koskelan Setlementti ry järjestää koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa Äänekosken keskustaajamassa ja Suolahdessa.

Äänekosken kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa Hietaman, Honkolan, Koiviston, Konginkankaan ja Sumiaisten kouluilla. Lisäksi kaupunki järjestää Koulunmäen yhtenäiskoululla ja Terapiatalolla Suojarinteen alueella erityisryhmien aamu- ja iltapäivätoimintaa. 

1.8.2017 alkaen Äänekosken kaupunki ei järjestä aamupäivätoimintaa. Mikäli lapsi tarvitsee aamupäivätoimintaa, järjestetään se päiväkodissa tapahtuvana aamuhoitona. Aamuhoitoa järjestetään resurssien mukaan Konginkankaan, Sumiaisten sekä Suolahden Kelloseppä/Katvelan päiväkodeissa. Aamuhoito ei saa lisätä hoitajaresurssia. Päätöksen aamuhoitopaikasta tekee perhepalvelujohtaja.

Toimintaa järjestetään iltapäivisin koulun päättymisestä klo 16.30 asti.

Iltapäivätoiminnasta laskutetaan huoltajia seuraavasti:

Iltapäivätoiminta:

 Osallistumispäivät  Maksu € / kk
 3 tuntia / päivä
 80 
 4 tuntia / päivä  100

Aamuhoito

  •  Aamuhoito 40 € / kk

Sisaralennus on 50 %, niiden perheiden kohdalla, joilla toimintaan osallistuu useampi kuin yksi lapsi.

Huoltajan on mahdollista hakea maksun alentamista tai poistamista sosiaalitoimiston lausunnon perusteella. Hakemus toimitetaan sosiaalitoimistoon. 

Poissaolojen huomioiminen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuissa:

  • Jos oppilas on sairauden takia pois 11 päivää kuukaudessa tai yli sen, peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Jos oppilas on sairauden takia pois koko kuukauden, ei peritä maksua lainkaan.
  • Jos oppilas on muusta syystä pois koko kuukauden, peritään puolet maksusta.

Yhteystiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori
Suolahden yhtenäiskoulun vararehtori Sari Valtonen
puh. 0400 274 433
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Keskuskoulu

Keskuskoulun erityislapsille suunnattu iltapäivätoiminta, puh. 040 532 2650

Koskelan Setlementti ry

Ilmoittautuminen 16.4.-27.4.2018 ajalla sähköisesti Koskelan Setlementin sivuilla:
www.koskelansetlementti.net  > aamu- ja iltapäivätoiminta >ilmoittautuminen

Paperisia hakukaavakkeita voi noutaa ap- ja ip-toimipisteistä.

Koskelan ap-ip -toiminta:           
Äänekosken toimipiste, puh. 040 356 8156 
Suolahden toimipiste, puh. 040 751 0042