Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017

Tasavallan presidentti vahvisti 29.12.2016 lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki tulee voimaan 1.3.2017 ilman siirtymäaikaa. Tämän uuden lain lisäksi maksuja ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4§.

Maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu siten, että pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät. Sisarusalennus muuttuu koskemaan myös muita kuin korkeimmassa maksuluokassa olevia perheitä. Lisäksi laissa on muutoksia kuukausimaksuun ja sen perimiseen mm. yhteishuoltajuustilanteissa.

Tulorajojen 1.3.2017 ja nykyisten tulorajojen vertailu:

Perheen koko henkilöä Tuloraja 1.8.2016 alkaen €/kk Tuloraja 1.3.2017 alkaen €/kk Korkein maksu %
2 1403 1915 11,5
3 1730 1915 9,4
4 2053 2053 7,9
5 2191 2191 7,9
6 2328 2328 7,9

Erityisesti 2 – 3 hengen perheiden kohdalla on syytä tarkistaa varhaiskasvatusmaksun suuruus, koska tulorajat ovat muuttuneet ja maksu alenee. 

Lautakunnan päätöksen jälkeen tarkistetaan kaikkien varhaiskasvatuspalveluissa olevien lasten asiakasmaksut vastaamaan uuden lain ja maksuperusteiden mukaiseksi.  Jokaiselle lapselle tehdään 1.3.2017 alkaen uusi sopimus lapsen varhaiskasvatuksesta, jossa määritellään varatun hoidon tarve, viikonpäivät ja kellonajat. Sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Huoltajille ilmoitetaan aika uuden hoitosopimuksen tekemistä varten.

Äänekosken kasvun ja oppimisen lautakunta päättää kokouksessaan 23.2.2017 uudet maksuperusteet ja ne tulevat voimaan 1.3.2017 alkaen.

Lisätietoja: Lakivarhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Varhaiskasvatus ja esiopetus