Äänekosken kaupungin työllisyyden tuet rekrytointiin

Äänekosken kaupunki tukee työnantajia työntekijöiden palkkaamisessa ja uusien työpaikkojen luomisessa. Aikaisemmin käytössä ollut kuntalisä muuttuu 1.3.2021 alkaen Äänekoski-lisäksi, työnantajan on edelleen mahdollista hakea myös oppisopimuslisää työllistämisen tueksi.

Yleiset edellytykset työllisyyden tukien myöntämiselle

Äänekoski-lisä voidaan myöntää työnantajalle, joka työllistää kuntakokeilun asiakkaana olevan äänekoskelaisen työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. Lisää voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille (ei julkisoikeudellisille työnantajille). Elinkeinotoimintaa harjoittavalle yritykselle lisä myönnetään de minimis -tukena.

Hakemuksen tulee olla perillä kunnassa kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset 

Äänekoski-lisä voidaan myöntää seuraaville kohderyhmille:

 • työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan
 • kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat
 • kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa

Työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset

 • Työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkan tulee olla työajasta riippumatta vähintään 1100 €/kuukausi (ilman lisiä: mm. ylityökorvaukset, lomakorvaukset, lomarahat)
 • lisää ei myönnetä, jos työllistettävän henkilön palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella (provisio-, urakka-, palkkiopalkka)              
 • työajan tulee olla vähintään 18 h/viikko
 • lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu palkkauskustannuksiin

Äänekoski-lisän määrä ja kesto

 • jos työnantajalle on myönnetty henkilön työllistämiseen palkkatukea: lisää voidaan myöntää 300 €/kk, enintään 12 kuukaudeksi, kuitenkin korkeintaan palkkatukipäätöstä vastaavalle ajalle
 • jos työnantajalle ei ole myönnetty henkilön työllistämiseen palkkatukea: lisää voidaan myöntää 600 €/kk, enintään 6 kuukaudeksi
 • oppisopimustyösuhteisiin lisää voidaan myöntää 600 €/kk ensimmäisen 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen 300 €/kk enintään 12 kuukauden ajan
 • alle 29-vuotiaiden työllistämiseen kuntalisää nostetaan edellä mainituista 100€/henkilö/kuukausi.

Äänekoski-lisän hakeminen

Äänekoski-lisä haetaan työllisyyspalvelujen verkkosivuilta tulostettavalla hakulomakkeella ja mahdollisesti myöhemmin työllisyyden kuntakokeilun aikana kehitettävällä sähköisellä järjestelmällä tai lomakkeella.

Lomake (täytä ja tulosta) Kunta- ja oppisopimuslisä

Hakemuksen liitteet

 • kopio työsopimuksesta
 • oppisopimustyösuhteisiin kopio oppisopimuspäätöksestä
 • palkkatukipäätös (mikäli haettu palkkatukea ko. henkilön työllistämiseen)

Palkkatositteet toimitetaan toimistosihteeri Kirsi Uusitalo-Leppäselle osoitteeseen Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai sähköisesti kirsi.uusitalo-leppanen@aanekoski.fi. 

Lomakkeiden toimitus: Äänekosken kaupungintalo, työllisyys/kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai kirjaamo@aanekoski.fi 

Lisätietoa kaupunginhallituksen pääätöksestä: KH 15.02.2021 § 60

YHTEYSTIEDOT:
Työllisyyspalvelut MA-TO klo 9-15 Työllisyyspäällikkö
puh. 040 757 1653 Riikka Hytönen 
tyollisyys@aanekoski.fipuh. 040 194 6100 
 etunimi.sukunimi@aanekoski.fi 
Muokattu 9.9.2021