Äänekosken kaupungin työllisyyden tuet rekrytointiin

Äänekosken kaupunki tukee työnantajia työntekijöiden palkkaamisessa ja uusien työpaikkojen luomisessa. Tukea voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille.

Yleiset edellytykset työllisyyden tukien myöntämiselle

Kuntalisää voidaan myöntää työnantajalle, joka työllistää kuntakokeilun asiakkaana olevan työttömän työnhakijan. Tuki on tarkoitettu uuden työntekijän palkkaamiseen. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. Lisää voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille (ei julkisoikeudellisille työnantajille).

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle yritykselle lisä myönnetään de minimis -tukena.

Hakemuksen tulee olla perillä kokeilutoimistolla kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset 

Lisä voidaan myöntää seuraaville äänekoskelaisille kohderyhmille: kuntakokeilun asiakkaana olevat työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat (mm. kaikki alle 30-vuotiaat, maahanmuuttaneet/vieraskieliset ja pitkään työstä poissaolleet)

Työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset

  • Työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkan tulee olla työajasta riippumatta 1100 euroa/kuukausi (ilman lisiä: mm. ylityökorvaukset, lomakorvaukset, lomarahat)
  • lisää ei myönnetä, jos työllistettävän henkilön palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella (provisio-, urakka-, palkkiopalkka)              
  • työajan tulee olla vähintään 18 h/viikko
  • lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu palkkauskustannuksiin. Tukea ei myönnetä, jos sen myötä työllistämisen rahalliset tuet ylittävät työntekijän palkkaamisesta syntyvät kustannukset.

Kuntalisän määrä ja kesto vuodelle 2024 

  • Oppisopimustyösuhteisiin lisää voidaan myöntää 600 €/kk ensimmäisen 5 kuukauden ajan, jonka jälkeen 300 €/kk enintään 10 kuukauden ajan
  • Yksinyrittäjälle lisää voidaan myöntää ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen 600 €/kk ensimmäisen 5 kuukauden ajan, jonka jälkeen 300 €/kk enintään 10 kuukauden ajan, tuen voi hakea kerran.

Kuntalisän hakeminen

Äänekoski-lisä haetaan työllisyyspalvelujen verkkosivuilta tulostettavalla hakulomakkeella.

Lomake (täytä ja tulosta) Kunta- ja oppisopimuslisä

Hakemuksen liitteet

kopio työsopimuksesta

oppisopimustyösuhteisiin kopio oppisopimuspäätöksestä

palkkatukipäätös (mikäli haettu palkkatukea ko. henkilön työllistämiseen)

Lomakkeiden toimitus: Äänekosken kaupungintalo, työllisyys/kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai kirjaamo@aanekoski.fi 

Kuntalisän maksatus 

Myönnetty tuki maksetaan työnantajalle kuukausittain jälkikäteen palkkatositetta vastaan, työnantajan ilmoittamalle pankkitilille. Tuen saajan on ilmoitettava työsuhteessa tapahtuvista muutoksista (esim. työntekijän palkkasuhteen päättyminen tai paikkakunnalta muutto), sillä aiheettomasti maksettu tuki peritään takaisin. 

 Palkkatositteet tulee toimittaa kuukausittain toimistosihteeri Kirsi Uusitalo-Leppäselle osoitteeseen Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai sähköisesti kirsi.uusitalo-leppanen@aanekoski.fi. 

Lisätietoa: kaupunginhallituksen päätös: KH 06.02.2023 § 17 Työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, puh. 0401946100, riikka.hytonen@aanekoski.fi