Ympäristönsuojelu

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty mm. ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä. 

Ympäristölautakunnan tehtäviin kuuluu viranomaistehtävien lisäksi ympäristönsuojelun yleinen edistäminen sekä toimiminen paikallistason yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana.

Ympäristölautakunnan asioiden valmistelu ja asiakasneuvonta on keskitetty Äänekosken kaupungintalolle.

Jos haluat asioida henkilökohtaisesti kaupungintalolla, sovi tapaamisesta etukäteen. 

Yhteystiedot:

Osoite: Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
Sähköposti: ymparisto[at]aanekoski.fi   

Ympäristöpäällikkö
Juhana Jalkanen
puh. 0400 115 696    
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
öljyvahinkojen jälkitorjunnan yhteyshenkilö

Ympäristötarkastaja
Hanna Ahonen 
puh. 0400 893 683
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
mm. melu-, jäte-, jätevesi- ja ilmanlaatuasiat

Ympäristötarkastaja
Jatta Heikkinen
puh. 0400 545 346
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
mm. maa-aines- ja ympäristölupa-asiat sekä rekisteröinnit

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksat ja -taulukot

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.7.2020 alkaen

Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa 1.7.2020 alkaen

Muokattu 31.8.2021