Vieraslajit

Vieraslajeja koskevat määritelmät

Vieraslaji ja haitallinen vieraslaji (EU). Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella.

Vieraslajeiksi on luokiteltu tällä hetkellä kasveista mm. jättiputki, jättipalsami, lupiini ja kurtturuusu. Lisätietoa vieraslajeista ja niiden tunnistamisesta.

Jos olette havainneet Äänekosken alueella vieraslajeiksi määriteltyjä lajeja, asiasta pyydetään ilmoittamaan suoraan kansalliseen havaintojärjestelmään.

Aiheeseen liittyviä hankkeita

VieKas LIFE (2018–2023) on Suomen suurin ja kunnianhimoisin haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Hankkeessa suomalaiset perehdytetään haitallisiin vieraslajeihin, esimerkkilajien jättipalsamin, jättiputkien ja keltamajavankaalin avulla.

Haaste-2022 omalle talkooporukalle

Ota haaste vastaan ja kokoa talkooporukka kasaan kitkemään vieraslajeja asuinalueesi lähistöltä. Katso tästä Soolotalkoiden vieraslajit. Mikäli vieraslajeja esiintyy omalla tontillasi, kannattaa ne ehdottomasti kitkeä pois leviämisen pysäyttämiseksi. 

Jos haluat kitkeä vieraslajeja vapaaehtoisesti kaupungin maalta, toimi näin:

  1. kokoa porukka ja ilmoittaudu mukaan sähköisellä lomakkeella (ilmoittautumisaika koko kasvukauden ajan).
  2. Äänekosken kaupunginpuutarhuri tarkistaa, että ehdottamasi alue on kaupungin omistuksessa ja antaa porukalle kitkentäluvan.

Luvan saatuasi voit kitkeä vieraslajeja koko kesän ajan. Vieraslajien kitkentään tarvitaan maanomistajan lupa ja kaupunki varmistaa, ettei kasveja kitketä vahingossa yksityisessä omistuksessa olevilta mailta.

Muista: torjuntaan tarvitaan aina maanomistajan lupa

Kasvien kitkeminen ja maan kaivaminen vaatii aina maanomistajan tai haltijan luvan. Tämä koskee myös yleisiä alueita kuten kunnalle kuuluvia ulkoilualueita, puistoja ja uimarantoja. Kasveja voi jokamiehenoikeuden perusteella kerätä, mutta kaivaminen, kitkeminen ja haitallisten vieraslajikasvien esiintymien hävittäminen muualta kuin omalta maalta ei ole sallittua ilman lupaa.

Kitke vieraslajit omalta tontiltasi

Yksityisen kiinteistönomistajan vastuulla on ehkäistä vieraslajien leviäminen omistamiltaan alueilta. Tee ekoteko ja hävitä omistamallasi maalla kasvavat vieraslajit. Ole sinnikäs, sillä vieraslajikasvien torjunta ja hävittäminen vie vuosia: maaperän siemenvarastosta tai juurakoista nousee alkuja tai versoja vuosienkin jälkeen. Huomaathan, jos tonttisi rajautuu kaupungin maalle, voit kitkeä vieraslajeja myös kaupungin maalta ilman erillistä lupaa.

Äänekosken kaupungin omistamien ja hallinnoimien alueiden osalta asian yhteyshenkilö on kaupunginpuutarhuri Tiina Nejlik. Yhteystiedot: puh. 040 528 5553, sähköposti: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi