Henttalanmäen asemakaava, 992 15/7

Kaavan laatimiseen on ryhdytty Metsä Fibre Oy:n aloitteesta ja . Kaavan tavoitteena on osayleiskaavassa osoitetun maankäyttöratkaisun toteuttaminen ja osoittaa alueelle pääasiassa teollisuustoiminnalle varattua aluetta. Asemakaavalla varaudutaan metsäteollisuuden tulevaisuudessa tapahtuviin investointeihin ja mahdollistetaan toiminnan laajentuminen alueella.Lisäksi tavoitteena on suunnitella alueelle toimivat liikenneratkaisut. 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä 22.6.2021 järjestettiin kaavaa koskeva yleisötilaisuus. 

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2021 § 138. 

Henttalanmäen asemakaava on kuulutettu osittain voimaan 6.7.2022 kaupunginhallituksen 6.6.2022 § 164 tekemän päätöksen mukaisesti.

Kaavan hyväksymisen vaiheet

  • Kaava hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2021 § 138
  • Kaavan hyväksymisestä on tehty valitus hallinto-oikeuteen ja valituksen käsittely on kesken.
  • Kaupunginhallitus 6.6.2022 § 164 on määrännyt Henttalanmäen asemakaavan tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta lukuun ottamatta aluetta, jota valitus voi koskea >>
  • Hallinto-oikeuden päätös 9.11.2022

Hyväksytty kaava-aineisto

Vireillä olevat kaavat