Kovalan virkistysalueen asemakaavan muutos, 992 21/3

Äänekosken taajaman itäpuolella sijaitseva Kovalanniemen alue, jonka omistaa Äänekosken kaupunki ja yksityinen maanomistaja. Kaavatyön tavoitteena on suorittaa joko asemakaavan kumoaminen tai kaavamuutos siten, että alueen luontoarvot ja virkistyskäyttö voidaan sovittaa yhteen. Suunnittelutyö käynnistetään vuonna 2019, mikäli päästään sopimukseen kaavan toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.3.2014 § 68

Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 2014

Palautelomake

Vireillä olevat kaavat