Matilanvirran ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittäminen matkailutoimintaa palvelevana alueena. Veneilyn huomioiminen on yksi tärkeä osa kaavaratkaisua. Kaavalla osoitetaan lisäksi yksi erillispientalojen korttelialue Matilanvirrantien eteläpuolelle.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo Kaupunginhallitus 3.9.2012
Kaavaluonnos nähtävillä: 27.6. - 4.8.2017
Kaavaehdotus nähtävillä 4.7. - 3.8.2018
Hyväksyminen kaupunginvaltuusto 10.12.2018

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Hyväksytty kaava (ei kuulutettu voimaan)

Kaavakartta
Kaavaselostus

Vireillä olevat kaavat