Henttalanmäen asemakaavan osittainen kumoaminen, 992 15/9

Asemakaavan osittaisen kumoamisen tavoitteena on Henttalanmäen tehdasalueelle laadittavan liittymäratkaisun toteuttamisen mahdollistaminen. Osa maantien aluetta ja kevyen liikenteen väylää tulisi sijoittumaan voimassa olevassa asemakaavassa osoitetulle suojaviheralueelle (EV-8). Asemakaavaa kumotaan tarvittavilta osin, jotta laadittavana oleva tiesuunnitelma on mahdollista hyväksyä asemakaavan sitä rajoittamatta. 

Kaavan tavoitteena ei kuitenkaan ole asemakaavan laajentaminen hallinnollisten ratkaisujen perusteeksi, sillä Äänekoskentie on jo nykyiselläänkin asemakaavoittamatonta aluetta.

Kaavaluonnosaineisto, nähtävillä 10.5. - 27.5.2024

 Lomake mielipiteen antamiseen kaavasta

 

Vireillä olevat kaavat