Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos

Valtatielle 4 tehtävien parannusten valmisteluon edennyt Hirvaskankaan ympäristöön. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa valtatielle 4 tehtävät parannukset ja rinnakkaistien toteuttaminen.Samalla tarkastellaan alueen maankäytön mahdollisuudet tiesuunnittelun liikennejärjetelyjen valossa.

Kaavan vaiheet

Hanke on esitetty tulevana kaavahankkeena kaavoitusohjelmassa 2024 - 2026 (Kaavoituskatsaus 2024). Kaavan vireilletulosta päätetään erillisellä kaupunginhallituksen päätöksellä.


Vireillä olevat kaavat