Äänejärventien asemakaavan muutos ja laajennus,
992 12/20

 Äänejärventien varressa sijaitsevat toteutumatta jääneet kerrostalotontit. Tavoitteena on tutkia vaihtoehtoisia toteuttamistapoja rakennettuun ympäristöön sopivalla tavalla. Suunnittelutyö on kaavoitusohjelmassa vuonna 2021, mutta mahdollisessa hankekaavoituksessa aikataulua voidaan nopeuttaa.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.3.2014 § 68

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake

Vireillä olevat kaavat