Korttelin 2026 (osa) asemakaavan muutos, 992 2/37

Lähellä Kuhnamon satamaa Lönnrotinkadun varrella sijaitseva toteutumatta jäänyt asuinpientalojen kortteli. Tarkoituksena on tutkia pientalorakentamiseen kaavoitetulla alueella ympäristöön sopiva asuntorakentamisen malli, joka toteuttaisi ”tiivistä ja matalaa” – periaatetta. Kaavan laatiminen on ajoitettu vuodelle 2019.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä, kaupunginhallitus 21.1.2019


Palautelomake


Vireillä olevat kaavat